Aleksandar Marton najavio sednicu Skupštine grada

Predsednik Skupštine Grada Zrenjanina Aleksandar Marton održao je danas redovnu konferenciju za novinare, na kojoj je najavio održavanje sednice Skupštine grada za naredni četvrtak, 26. februar. Na dnevnom redu ove sednice, kako je rekao Marton, raspravljaće se o predlogu Odluke o vršenju komunalne delatnosti obaveznih dimničarskih usluga na teritoriji Grada Zrenjanina, temi oko koje je bilo velikih polemika u javnosti. On je ocenio donošenje ove Odluke, uz moguće ispravke u vidu amandmana, kao dobar okvir za vršenje dimničarskih usluga. Na dnevnom redu sednice naći će se i izveštaj Anketnog odbora formiranog radi utvrđivanja razloga za pokretanje stečajnog postupka nad AD ''Šinvoz'' Zrenjanin.
- Istakao bih da će na ovoj sednici biti doneta nova odluka o načinu držanja domaćih životinja na teritoriji Grada Zrenjanina, kao i izmene i dopune pojedinih odluka važnih za funkcionisanje Grada Zrenjanina, kao što su, na primer, predlog Odluke o izmenama i dopunama Odluke o uređivanju i održavanju groblja i sahranjivanju, Odluke o izmenama Odluke o parkiranju vozila, a odbornicima će biti prezentovana i Informacija o načinu utroška budžetskih sredstava u 2008. godini. Dvadesetak tačaka dnevnog reda biće posvećeno kadrovskim promenama, ali se tu radi uglavnom o zamenama pojedinih članova upravnih ili nadzornih odbora iz redova zaposlenih u preduzećima. – rekao je predsednik zrenjaninske Skupštine. 
 
U drugom delu konferencije za novinare Aleksandar Marton se osvrnuo na aktivnosti koje je imao od početka ove godine. Pritom je pomenuo susrete u Zrenjaninu s potpredsednicom Skupštine AP Vojvodine Majom Sedlarević i državnim sekretarima Markom Karadžićem i Branislavom Pomoriškim, tokom kojih je bilo razgovora o različtim temama od interesa za Grad Zrenjanin. 
- Posetio sam i nedavno formiran Zavod za kulturu vojvođanskih Rumuna, opštinu Žitište i Tehnički fakultet "Mihajlo Pupin", što smatram posebno značajnim, jer smo ovom prilikom "oživeli" ideju o formiranju Banatskog univerziteta i preduzeli značajne korake u cilju dovršetka zgrade fakulteta Mihajlo Pupin, "nukleusa" tog budućeg univerziteta – rekao je predsednik Skupštine grada Aleksandar Marton. 
 
On je ovom prilikom pokrenuo i zanimljivu inicijativu s ciljem pospešivanja kupovine roba i proizvoda koji nastaju u Zrenjaninu, u skladu s tendencijama koje vladaju u zemlji i inostranstvu, a imaju za cilj prevladavanje svetske ekonomske krize. Promovisanje kupovine domaćih, pa samim tim i lokalnih proizvoda, dalo je rezultate u drugim državama, gde je društveni proizvod, nakon takvih kampanja, povećavan za jedan do tri procenta na godišnjem nivou, dodao je Marton.