Gradsko veće održalo 17. sednicu

Gradsko veće grada Zrenjanina juče je održalo 17. redovnu sednicu, kojom je predsedavao zamenik gradonačelnika Goran Kaurić. Na dnevnom redu našla se 31 tačka, među kojima se našlo nekoliko predloga o izmenama pojedinih odluka i više predloga rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve. Većnici su utvrdili predloge Odluke o visini stope poreza na imovinu, Odluke o načinu držanja domaćih životinja na teritoriji Grada Zrenjanina, Odluke o izmenama Odluke o građevinskom zemljištu, Odluke o izmenama i dopunama Odluke o naknadi za zaštitu i unapređivanje životne sredine, Odluke o izmenama i dopunama Odluke o uređivanju i održavanju groblja i sahranjivanju, Odluke o izmenama Odluke o parkiranju vozila, Odluke o izmenama Odluke o registru formalnosti Grada Zrenjanina i Odluke o neangažovanju revizora za završni račun budžeta Grada Zrenjanina za 2008. godinu. 
 
Gradskom veću podneta je i Informacija o ostvarenim javnim prihodima i izvršenim javnim rashodima u periodu januar-decembar 2008. godine, kao i predlozi rešenja o utvrđivanju vrednosti boda naknade za korišćenje građevinskog zemljišta za 2009. godinu, rešenja o davanju saglasnosti na Pravilnik o načinu rada i postupanju po formalnim zahtevima, rešenja o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Gradskoj upravi Grada Zrenjanina i rešenja o obrazovanju Saveta za upravljanje migracijama i trajna rešenja, za čijeg je predsednika izabran zamenik gradonačelnika Goran Kaurić. Većnici su jednoglasno usvojili Izveštaj o kretanju upravnih predmeta pokrenutih po službenoj dužnosti i zahtevu stranke u Gradskoj upravi Grada Zrenjanina u 2008. godini, kao i Izveštaj o radu Upravnog odbora Projekta "Jačanje konkurentnosti na lokalnom nivou".
 
Konačnu reč o većini predloženih odluka daće odbornici Skupštine Grada na zasedanju zakazanom za naredni četvrtak, 26. februar.