Podrška grada razvoju TF "Mihajlo Pupin"

Tehnički fakultet "Mihajlo Pupin" danas je posetio predsednik Skupštine grada Zrenjanina Aleksandar Marton. U razgovoru sa dekanom fakulteta, dr Momčilom Bjelicom, i njegovim saradnicima, predsednik Marton upoznao se s radom fakulteta, tekućim aktivnostima i planovima koje ova visokoškolska ustanova želi da realizuje u narednom periodu. Posebno je bilo reči o investicijama, s obzirom da rukovodstvo fakulteta namerava da završi izgradnju aneksa, započetog pre više od dve decenije. Realizacija ove investicije jedan je od preduslova da TF "Mihajlo Pupin" uspešno prođe proces akreditacije koji mu predstoji. 
 
 
Dekan dr Bjelica je rekao da fakultet školuje kadrove u oblasti informatike, inženjerstva, menadžmenta i odevnih tehnologija, a na osnovnim i postdiplomskim studijama školuje se trenutno oko 3000 studenata. On je kao prioritete u razvoju ustanove naveo, osim završetka aneksa zgrade, opremanje laboratorija, a u daljoj perspektivi izgradnju neke vrste tehničko-tehnološkog parka, koji bi doprineo čvršćem povezivanju nauke i privrede. Dr Bjelica je istakao da je fakultet konkurisao za sredstva Nacionalnog investicionog plana u iznosu od 49 miliona dinara, a da je u proteklom periodu obnovljeno više učionica i kabineta i nabavljena nova računarska oprema. 
 
 
Predsednik zrenjaninske Skupštine Aleksandar Marton još jednom je ponovio ideju o formiranju "Banatskog univerziteta", kao projekta sa dalekosežnim značajem za razvoj grada i regiona. On je rekao da će lokalna samouprava podržati razvoj fakulteta "Mihajlo Pupin", kao stožera tog budućeg univerziteta, i u koordinaciji s višim nivoima vlasti, pokušati da obezbedi što je moguće više sredstava za realizaciju pomenutih investicija. 
- "Banatski univerzitet" obuhvatao bi područje sa više od 500 hiljada stanovnika, što je i po evropskim standardima dovoljno za postojanje univerziteta. Pomoć republike, pokrajine i grada jedinom fakultetu u Zrenjaninu mora biti adekvatna, da bi se i na taj način, kao ozbiljna sredina, kandidovali za budući univerzitetski centar – istakao je Marton. 
 
      
 
Nakon razgovora, predsednik Skupštine grada obišao je obnovljene učionice i kabinete, kao i nedovršeni aneks zgrade.