Pitanja Anketnog odbora u slučaju AD "Šinvoz" još bez odgovora

Anketni odbor o razlozima za pokretanje stečajnog postupka nad AD "Šinvoz" danas je održao  konferenciju za novinare, na kojoj je javnost upoznata s aktuelnim dešavanjima vezanim za rad Odbora. Predsednik ovog tela, formiranog na osnovu odluke Skupštine grada Zrenjanina, Branislav Markuš, rekao je da su u poslednje vreme  učestali medijski napadi na rad Anketnog odbora, koji pokazuju da je Anketni odbor svojim radom i zaključcima pogodio privatizacionu mafiju tamo gde je najosetljivija.
 

 - Naša pitanja, odnosno zaključci koje smo doneli i koji su jednoglasno usvojeni od strane Skupštine grada, upućeni su relevantnim državnim organima i od njih očekujemo adekvatne odgovore. Ono što je suština naše borbe i u čemu ćemo istrajavati, jeste zahtev stečajnom upravniku za hitno pokretanje sudskog postupka radi pobijanja pravnih poslova stečajnog dužnika – rekao je Markuš i dodao da je Anketni odbor svojim nalazima i zaključcima konstatovao da je nad "Šinvoz" AD pokrenut bespotreban i režiran stečaj. 
- Danas, dok traje postupak reorganizacije, oni koji su prouzrokovali režirani stečaj tvrde da "Šinvoz" AD ima poslovnu prespektivu. Takav stav se u potpunosti slaže sa zaključcima Anketnog odbora, s tim da je ta poslovna perspektiva postojala i bez pokretanja režiranog stečajnog postupka. Režirani stečajni postupak je bio potreban samo privatizacionoj mafiji, kako bi se oslobodila radnika, socijalnog programa, poništila akcije države Srbije i manjinskih akcionara i izigravala stvarne poverioce, smanjujući njihova potraživanja za 65%, kroz program reorganizacije – kaže Branislav Markuš. 
 
Član Anketnog odbora Petar Krstić podsetio je da je na adrese Trgovinskog suda u Zrenjaninu, Višeg Trgovinskog suda u Beogradu, Stečajnog veća, Stečajnog sudije, Stečajnog upravnika u predmetu AD "Šinvoz", Agencije za privatizaciju i Odbora za privatizaciju Narodne skupštine Republike Srbije upućeno obaveštenje o radu Anketnog odbora i predlog za hitno pokretanje sudskog postupka radi pobijanja pravnih poslova stečajnog dužnika.
- Odgovor do danas nije stigao ni od jedne od ovih institucija, što, izgleda, samo govori o ispravnosti naših postupaka -  naglasio je Krstić. 
 
U saopštenju Anketnog odbora, prosleđenom danas sredstvima informisanja, navodi se da su sve učestaliji medijski napadi na rad Anketnog odbora Skupštine Grada Zrenjanina od strane privatizacione mafije i njenih plaćenika - marketinških agencija i pojednih novinara. Anketni odbor ističe da ti prizemni napadi pokazuju da je Anketni odbor svojim radom i zaključcima pogodio privatizacionu mafiju tamo gde je najosetljivija.
 
Anketni odbor ističe da instrumentalizovani i naručeni medijski napadi neće uticati na njegov dalji efikasan rad u cilju zaštite interesa države Srbije i njenih građana.
- I ovog puta pozivamo stečajnog upravnika da pokrene postupak pobijanja pravnih poslova stečajnog dužnika "Šinvoz" AD u odnosu na firme u vlasništvu Nebojše Ivkovića. Takođe, pozivamo nadležne državne organe da sa Anketnim odborom vode razgovore kako to dolikuje jednom državnom organu sa drugim državnim organom. Samo na ovaj način će se zaštititi državni kapital i državni interesi Republike Srbije i njenih građana, koji su u potpunosti uništeni nezakonitim radnjama kojima je "Šinvoz" AD gurnut u poslovni sunovrat u cilju pokretanja režiranog stečaja.
 
Anketni odbor, kao organ države Srbije, ističe da je interes građana i države Srbije preči i važniji od sebičnih interesa privatizacione mafije.
 
Nedopustivo je i sramota da država Srbija izgubi bitku protiv pojedinaca iz privatizacione i stečajne mafije – zaključuje se u saopštenju Anketnog odbora o razlozima za pokretanje stečajnog postupka nad AD "Šinvoz" Zrenjanin.