Zaštitnik građana osudio incident u "Klupčetu"

Povodom incidenta u zrenjaninskom klubu "Klupče", zaštitnik građana Grada Zrenjanina najoštrije osuđuje ove i slične izlive mržnje, netolerancije i nasilja prema neistomišljenicima i zahteva od svih državnih organa da preduzmu sve neophodne mere u cilju otkrivanja i kažnjavanja počinilaca ovih opasnih krivičnih dela.
 

"Fašizmu, netoleranciji, mržnji i nasilju ne sme biti mesta u našem gradu" – kaže se u saopštenju Zaštitnika građana i dodaje da ovaj organ, organi lokalne samouprave i drugi državni organi imaju stalnu obavezu da preventivnim programima utiču na promenu društvene svesti, tako da se ubuduće ovakvi incidenti i ugrožavanje ljudskih prava svih građanki i građana Grada Zrenjanina više ne dogode.