Gradsko veće dva puta zasedalo u roku od dva dana

Gradsko veće Grada Zrenjanina održalo je u četvrtak, 7. maja, 23. sednicu, na kojoj se našlo nekoliko tačaka koje se tiču izmena detaljnih urbanističkih planova i urbanističlkih projekata u Zrenjaninu. Tako su većnici, pod predsedavanjem gradonačelnika dr Milete Mihajlova, podržali predlog Odluke o prestanku važenja dela Odluke o Detaljnom urbanističkom planu "Obilaznica – Severni polukrug", Predlog odluke o prestanku važenja Odluke o urbanističkom projektu Sportsko rekreacionog centra "Karađorđev trg" u Zrenjaninu i Predlog odluke o prestanku važenja Odluke o Detaljnom urbanističkom planu R.O. Robno transportnog centra "Pristanište" u osnivanju Zrenjanin i Rešenja o usvajanju Urbanističkog projekta RTC "Pristanište" DP "Putevi" Zrenjanin. 
 
 
Odluke je obrazložila načelnica Odeljenja za poslove urbanizma Gradske uprave Ljiljana Pecelj Luburić. Ona je rekla da deo Odluke o Detaljnom urbanističkom planu "Obilaznica – Severni polukrug" prestaje da važi, jer isti nije realizovan kao denivelisana raskrsnica, od koje se odustalo zbog visokih troškova gradnje, te navedene parcele više nisu u  funkciji saobraćajnice i mogu se koristiti za druge namene. Odluka o urbanističkom projektu Sportsko rekreacionog centra "Karađorđev trg" stavljena je van snage s obzirom da se, izgradnjom nove hale sportova, promenilo opredeljenje za korišćenje ovog prostora u blizini Gradskog stadiona i postojeće hale. Takođe, u obrazloženju Predloga odluke o prestanku važenja Odluke o Detaljnom urbanističkom planu R.O. Robno-transportnog centra "Pristanište" u osnivanju Zrenjanin i Rešenja o usvajanju Urbanističkog projekta RTC "Pristanište" DP "Putevi" Zrenjanin navodi se da je realizacija ovog projekta bila predviđena u tri etape, od kojih ni jedna nije realizovana tokom proteklih dvadeset i više godina, te je  iz navedenih razloga celishodno ovaj Plan i Urbanistički projekat staviti van snage. Prema Generalnom planu Zrenjanina 2006-2026. pretežna namena ovog prostora su radne zone. 
 
Na sednici je razmatran i izveštaj o poslovanju DP "Grejanje" Zrenjanin za period 01.01 – 31.12.2008. godine. Direktor ovog preduzeća Ilija Svilar saopštio je da je preduzeće u prvoj polovini prošle godine još poslovalo s dobitkom, što se u prvom tromesečju ove godine pretvorilo u gubitak. On je rekao da je, zaključno s martom ove godine, DP "Grejanje" "u minusu" 113 miliona dinara. 
- U tom smislu "Grejanje" će sačiniti analizu i obratiti se lokalnoj samoupravi za korekciju cene grejanja, jer je cena daljinskog grejanja jedini osnov finansiranja ove delatnosti. Do korekcija cene došlo je 1. aprila, iako je naša zamisao bila da se ta korekcija uradi tokom novembra, pa da sada uradimo analizu i vidimo da li je procenat povećanja visok, nizak ili realan – obrazložio je Svilar situaciju u ovom preduzeću.
 
Osim finansijskog izveštaja o poslovanju, u izveštaju o radu preduzeća za proteklu godinu navedeno je, između ostalog, i da je u njemu, na dan 31.12.2008. godine, bilo 118 zaposlenih. Oni su ostvarili prosečne bruto zarade u iznosu od 62.556,45 dinara, odnosno neto-iznosu od 43.852,07 dinara. 
 
U petak, 8. maja, na 24. sednici, većnici su ponovo zasedali i razmatrali tri tačke dnevnog reda. Usvojen je Predlog godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta Grada Zrenjanina za 2009. godinu, Izveštaj o radu Turističke organizacije opštine Zrenjanin za 2008. godinu, kao i Plan i Program rada Javnog preduzeća  "Turistički centar Grada Zrenjanina" za tekuću godinu.