Sastanak u vezi s osnivanjem "Banatskog univerziteta"

Danas je u Zrenjaninu održan radni sastanak kom su prisustvovali dr Snežana Babić - Kekez, rukovodilac grupe za razvoj obrazovanja i savetnik za razvoj pri Pokrajinskom sekretarijatu za obrazovanje, prof. dr Milovan Miškov, profesor Pedagoškog fakulteta u Somboru, mr Marijana Prpa Fink, docent na Akademiji dramskih umetnosti u Novom Sadu i Aleksandar Marton, predsednik Skupštine grada Zrenjanina. 
 
 
 
Tema razgovora bila je mogućnost osnivanja "Banatskog univerziteta" u Zrenjaninu. Tokom sastanka bilo je reči o kapacitetima visokoškolskih ustanova i Grada Zrenjanina za sticanje univerzitetskog statusa, a u svetlu nedavnog dobijanja akreditacije za Tehnički fakultet "Mihajlo Pupin". Ova ustanova apostrofirana je još jednom kao jezgro budućeg univerziteta u našem gradu.  
 
Na sastanku je postignut dogovor o osnivanju Radne grupe, koja bi konkretizovala sve navedene predloge o kojima je danas bilo reči, uključujući i predloge o mogućim studijskim programima "Banatskog univerziteta".
 
Kao okvirni period za formiranje Radne grupe naveden je početak juna meseca tekuće godine.