Raspisan konkurs za odvodnjavanje i uređenje atarskih puteva

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo raspisuje Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za realizaciju aktivnosti:

Odvodnjavanja poljoprivrednog zemljišta i Uređenje atarskih puteva.


Način podnošenja prijave na konkurs:
Prijava na konkurs se podnosi na obrascu koji se može preuzeti

- u Pokrajinskom sekretarijatu za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, I sprat kancelarija 46A,

- sa sajta Sekretarijata www.psp.vojvodina.gov.rs ili

- sa sajta Gradske uprave grada Zrenjanina.


Prijava na konkurs sa ostalom potrebnom dokumentacijom podnosi se zaključno sa 10.08.2009. godine, na adresu:

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, Bul. Mihajla Pupina 16, Novi Sad, sa naznakom ''za konkurs - odvodnjavanje i uređenje atarskih puteva''.
Dodatne informacije mogu se dobiti na telefon: 021/487-44-05 ili U Gradskoj upravi Zrenjanin u Odeljenju za lokalni ekonomski i ruralni razvoj i investicije, kancelarija 131 ili telefonom: 023/511-962 ili 023/566-020 lok 140
 

Prijava na konkurs za dodelu sredstava za odvodnjavanje i uređenje atarskih puteva na teritoriji AP Vojvodine u 2009. godini.