Održana sednica Gradskog veća

Gradsko veće Zrenjanina je na 31.sednici koja se održala u sredu 26.08.2009.godine, donelo odluku o regresiranju đačkih mesečnih karata za učenike srednjih škola sa područja grada. Prema ovoj odluci đaci koji iz okolnih naseljenih mesta putuju u školu u Zrenjanin, mesečnu kartu će plaćati 3000 dinara, dok će ostatak biti regresiran iz budžeta grada. Učenicima  koji sa područja grada putuju u srednje škole u drugim gradovima biće regresirano 50% iznosa cene karte.

 


Prema podacima iz maja, regresirani prevoz koristila su 1.343 učenika koji su iz okolnih sela putovali u Zrenjanin, i 177 učenika koji su srednje škole učili u drugim gradovima. Za taj mesec je iz gradskog budžeta za regresiranje đačkog prevoza izdvojeno je 3.760.000 dinara, tako da bi do kraja godine ovaj trošak premašio 30 miliona. Zato je nivo regresiranja smanjen.
Većnici su u sredu takođe doneli odluku da se Mesnoj zajednici Lukino Selo, na ime troškova organizacije Dana sela, izdvoji 100.000 dinara iz sredstava tekuće budžetske rezerve.