Preporuka Nikiću da podnese ostavku

Savet za praćenje primene etičkog kodeksa ponašanja funkcionera lokalne samouprave u Srbiji za Grad Zrenjanin doneo je odluku kojom se odborniku Skupštine grada Zrenjanina Borislavu Nikiću preporučuje da podnese ostavku na funkciju odbornika.   
 
Savet je na sednici održanoj 25. septembra izrekao meru javnog objavljivanja Odluke o utvrđenoj povredi Kodeksa iz člana 4. stav 2. Etičkog kodeksa ponašanja funkcionera lokalne samouprave, s preporukom imenovanom da da ostavku na funkciju odbornika Skupštine grada Zrenjanina. U obrazloženju odluke, dostavljene sredstvima javnog informisanja, navodi se da je Nikić Borislav izabran na funkciju odbornika Skupštine grada Zrenjanina dana 11. maja 2008. godine, sa izborne liste ''Demokratska stranka Srbije – Nova Srbija – Vojislav Koštunica''. Dana 15.05.2009. godine Nikić Borislav je istupio iz političke stranke ''Demokratska stranka Srbije'', o čemu je Gradski odbor Demokratske stranke Srbije dostavio potvrdu Savetu za praćenje primene Etičkog kodeksa ponašanja funkcionera i izjavu imenovanog, a dana 24.06.2009. godine Nikić Borislav je pristupio političkoj stranci - Srpska napredna stranka, o čemu je Srpska napredna stranka dostavila navedenom Savetu pisano obaveštenje. Na taj način, Nikić Borislav je promenio političku stranku kojoj je pripadao u vreme izbora. 
 
 
Savet za praćenje primene Etičkog kodeksa ponašanja funkcionera je sproveo ispitni postupak shodno članu 40. 44. i 46. Odluke o obrazovanju Saveta za praćenje primene Etičkog kodeksa ponašanja funkcionera (''Službeni list opštine Zrenjanin'', br. 1/06 i ''Službeni list grada Zrenjanina'', br. 21/08 i 24/08) i utvrdio da je Nikić Borislav tokom vršenja svoje funkcije odbornika Skupštine grada Zrenjanina povredio član 4. stav 2. Etičkog kodeksa ponašanja funkcionera lokalne samouprave, na taj način što je promenio stranku kojoj je pripadao u vreme izbora. Odredbom člana 4. stav 2. Etičkog kodeksa ponašanja funkcionera lokalne samouprave regulisano je da ''Poštujući izbor birača, a naročito ako je izabran sa stranačke liste kandidata, izabrani funkcioner lokalne samouprave treba da izbegava da tokom svog mandata promeni stranku kojoj je pripadao u vreme izbora''. Svojim prelaskom iz jedne političke stranke u drugu degradirao je funkciju koju obavlja – stoji u obrazloženju odluke Saveta za praćenje primene etičkog kodeksa ponašanja funkcionera lokalne samouprave u Srbiji.