Prezentacija SES Projekta u Gradskoj upravi

Grad  Zrenjanin u saradnji sa Delegacijom Nemačke privrede za Srbiju i Crnu Goru u cilju upoznavanja sa SES (Senior Eksperten Service) iz Nemačke organizuju prezentaciju  koja će se održati u četvrtak, 01.10.2009.g. u 12h u Multimedijalnoj sali.

 Vlada SR Nemačke podržava aktivnosti ovog društva , koje je sa preko 8.000 eksperta iz svih oblasti, tokom 2008. godine u 1.510 slučaja pružilo ogromnu podršku širom sveta u restrukturiranju preduzeća, organizovanju, unapređenju izvoza, uvođenju EU propisa, školovanju kadrova i sl. a u regionu Jugoistočne Evrope pružena  je podrška savetovanja u  154 slučaja.


Pregled angažmana SES savetnika u Srbiji:


2004     5 angažovanja ( proizvodnja nameštaja, hotel, farmacija)
2005     17 angažovanja (Automobilski sektor, tekstil, elektrotehnika)
2006     21 angažovanja (metaloprerada, čelik, prehrambena industrija)
2007     27 angažovanja (gastronomija, industrija pakovanja)
2008     13 angažovanja (Informacione tehnologije, sigurnosni sistemi)


Zašto je SES interesantan za preduzeća iz Srbije? Jer prvo dobijaju stručnu podršku od strane iskusnih savetnika koji su svoj radni vek proveli u međunarodnom okruženju i doprineli razvoju privrede i međunardnog poslovanja. Drugo savetnik pruža mogućnosti razvoju preduzeća, novih ideja, poboljšanju postojećih problema, kao i sticanjem novih planova i interesa.


Troškovi za mala  i srednja preduzeća su minimalna, jer avionsku kartu, kao i obrada projekta se ne naplaćuje, troškovi spadaju samo na zainteresovane firme, institucije, i sl. koji žele da angažuju savetnika, a to su (troškovi smeštaja, ishrane, transporta kao i 5 Evra honorara u dinarskoj protivrednosti po radnom danu, koje se isplaćuju savetniku lično.)


Program prezentacije:

1. Prezentacija SES (Senior Eksperten Servis) - Mogućnost angažovanja seniorskih
stručnjaka na unapređenju uslova rada, povećanju produktivnosti, unapređenju transfera
tehničkog znanja u domaćim preduzećima.
g-đa Anja Wesely, rukovodilac Projekta za Srednju i Jugoistočnu Evropu

2. Praktične informacije angažovanja senior savetnika u Srbiji
g-din Marko Jeremić, privredni odnosi, koordinator SES-a za Srbiju i Crnu Goru

3. Iskustva sa angažovanjem SES savetnika - Preduzeće „TIHOS d.o.o.“ Beograd