Održana 46. sednica Gradskog veća

U petak 05. marta održana je 46. sednica Gradskog veća grada Zrenjanina.
Na ovoj sednici članovi Gradskog veća utvrdili su Predlog Rešenja o određivanju doktora medicine za stručno utvrđivanje vremena i uzroka smrti lica umrlih van zdravstvene ustanove i izdavanje potvrde o smrti.

 


Načelnica finansija Euđenija Besu istakla je da Zakon o zdravstvenoj zaštiti obavezuje na ovakav korak, a Načelnica Gradske uprave Aleksandra Odavić Mak, je obrazložila  Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Gradskoj upravi.