Konstituisan skupštinski Odbor za evropske integracije i regionalni razvoj

Juče je održana konstitutivna sednica Odbora za evropske integracije i regionalni razvoj Grada Zrenjanina, formiranog odlukom Skupštine grada na poslednjoj sednici, održanoj 1. aprila. Pet parlamentarnih stranaka delegiralo je u sastav odbora po jednog odbornika, a dve najveće po dva, pa su u radu konstitutivne sednice učestvovali Vladislava Ivković i Predrag Jeremić (DS), Marijana Roksić i Suzana Radulović (SRS), Aleksandar Marton (LSV), Dorogi Endre (G17 plus), Miroslav Tubić (SDPS – Ravnopravnost), Katai Silvija (SVM) i Zorica Stefanov (DSS). Za predsednika Odbora jednoglasno je izabrana Vladislava Ivković.
 
 
Otvarajući konstitutivnu sednicu, Aleksandar Marton je istakao da i lokalne samouprave moraju imati svoje mesto u procesu evropskih integracija, u kom se nalazi Republika Srbija. On je rekao da su nove članice Evropske unije na različite načine iskoristile pogodnosti koje im je prethodno nudio status kandidata. Te pogodnosti manifestovale su se, pre svega, u korišćenju sredstava iz brojnih evropskih fondova, a najbolje su ih iskoristile one zemlje čije su lokalne samouprave imale kvalitetne projekte. Upravo iz tih razloga važno je da ovaj Odbor u svom radu predvidi i regionalnu saradnju, s ciljem da usvoji pozitivna iskustva naših suseda, sada punopravnih članova Evropske unije, zaključio je Marton. 
 
Vladislava Ivković istakla je potrebu osnivanja Odbora iz razloga što sve odluke i zakoni koji se tiču evropskih integracija, a donose se na republičkom nivou, svoju praktičnu primenu nalaze u lokalu. Ivkovićeva je rekla da rad Odbora za evropske integracije i regionalni razvoj treba da bude usmeren na stvaranje klime na lokalnom nivou za procese koji slede. Grad treba da ima odgovarajuće strateške planove koji će mu omogućiti da bude korak ispred drugih, kada bude u mogućnosti da iskoristi finansijske linije evropskih fondova za ono što odluči da mu je značajno, zaključila je predsednica Odbora.
 
Članovi Odbora predložili su i neke konkretne aktivnosti za naredni period, poput učešća Zrenjanina u projektu "Dunavske strategije" i pripremi kandidature grada za evropsku prestonicu kulture 2020. godine.