Suzbijanje krpelja usporava odluka Republičke komisije za zaštitu prava ponuđača u postupcima javnih nabavki

Suzbijanje krpelja na teritoriji Grada Zrenjanina moglo bi se očekivati uskoro, a to je potvrdio i Pavle Karlečik, rukovodilac službe za poslove javnih nabavki u Gradskoj upravi.
- Javna nabavka male vrednosti za uslugu suzbijanje krpelja je predviđena našim Planom javnih nabavki za 2010. godinu, kao i Programom raspodele sredstava budžetskog fonda za zaštitu životne sredine za ovu godinu. Shodno tim dokumentima postupak javne nabavke odlukom gradonačelnika kao naručioca započeli smo još 22. februara 2010. godine, kada je doneto i rešenje o obrazovanju komisije za ovu javnu nabavku – objašnjava Karlečik.
Kako je naveo, nakon toga upućen je poziv ponuđačima uz predaju konkursne dokumentacije, a otvaranje ponuda izvršeno je 9. marta

 


Od ukupno pet prispelih ponuda komisija je ocenila da su samo tri ispravne i odgovarajuće. Komisija je zatim predložila gradonačelniku da donese odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača što je i učinjeno 15. marta, i ta odluka upućena je svim ponuđačima.
Međutim, od jednog  ponuđača pristigao je zahtev za zaštitu prava ponuđača, upućen istovremeno i Republičkoj komisiji za zaštitu prava ponuđača u postupcima javnih nabavki u Beogradu.
- Odgovor na taj njihov zahtev bilo je Rešenje našeg gradonačelnika, kojim je odbijen zahtev za zaštitu prava ponuđača. Postupak je nastavljen pred Republičkom komisijom kojoj smo mi uputili kompletnu dokumentaciju u vezi ove javne nabavke, još 8. aprila. Komisija je morala  po zakonu u roku od 15 dana da donese odluku, kakva god ona bila, međutim, do današnjeg dana nije doneta – naveo je Karlečik.

 


U međuvremenu od ponuđača koji se žalio zatražena su dopunska objašnjenja što je i prolongiralo rok za donošenje odluke Komisije.
- Ovih dana očekujemo da će ta odluka biti konačno i doneta kako bi mogli da sklopimo ugovor ili sa ponuđačem po odluci koju je doneo gradonačelnik, ili po odluci komisije, a u korist ponuđača koji se žalio, kako bi se konačno krenulo sa aktivnostima suzbijanja krpelja – kazao je Karlečik napominjući da je  posle silnih usmenih urgencija Republičkoj komisiji slata i pismena urgencija u kojoj je ukazano da ova problematika i nesuzbijanja krpelja dovodi u opasnost zdravlje građana Zrenjanina.
- Smatrali smo da treba da ima prioritet u odlučivanju, međutim, pored svih tih urgencija još čekamo – dodao je Karlečik.