Marija Harmat boravila na seminaru o EU u Belgiji

Intenzivni seminar o EU organizovan je u okviru projekta ”Speak  European” od strane Britanskog saveta Beograd, Mančester  i Kancelarije za Evropske integracije Republike Srbije. Za prvi program koji se odnosio na trenere – opštinske promotere /community multipliers/ prijavljeno je 97 kandidata, a nakon intervijua i testiranja odabrano je 20 kandidata iz 12 gradova Srbije za 3-nedeljni intenzivni seminar o Evropskoj uniji. Seminar je realizovan u jednom od najprestižnijih koledža za obuke o EU, Koledžu Evrope u Brižu /College of Bruges/, Belgija u okviru programa njihove Kancelarije za razvoj i postdiplomske studije. Iz grada Zrenjanina je proces selekcije uspešno prošla Marija Harmat, zamenik šefa Kabineta predsednika Skupštine grada Zrenjanina.

 

 


Po rečima Marije Harmat predavanja su bila na najvišem akademskom nivou i držali su ih renomirani profesori, koji su uglavnom i sami uključeni u  poslove EU, odabrane teme su bile adekvatne, predavači odlični, pri čemu su polaznici imali mogućnosti da na licu nauče i praktično simuliraju aktivnosti Saveta, Parlamenta i Komisije. Tom prilikom ostvareno je mnogo novih kontakata, kako između samih polaznika ovog  seminara, tako i sa  polaznicima naprednog  kursa, na kojem su uglavnom  bili  predstavnici ministarstava  drugih  zemalja, a naročito ministarstava Lihtenštajna, Rumunije, Kanade, Rusije, Nemačke, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Makedonije.


Ujedno seminar je bio prilika za uspešnu promociju grada Zrenjanin i Republike Srbije. Nakon završetka seminara sledi niz aktivnosti koje su vezane za promovisanje EU u okviru navedeng projekta do septembra 2011. godine, kada će se prezentovati rezultati preduzetih aktivnosti.