Ekonomsko osnaživanje Roma

Četvoro lica, pripadnika romske nacionalne manjine, dobilo je danas diplome univerziteta "Božidar Adžija". Rukovodilac regionalnog centra tog univerziteta u Novom Sadu, Nataša Ilić Milovac kaže da su uručene diplome za tri molera i jednog ženskog frizera, a stipendirala ih je Ekumenska humanitarna organizacija.  
Dobrila Nikolić, koordinator za romska pitanja u Zrenjaninu, navela je da sada slične vrste pomoći do sada nije bilo.
- Ono što je jako bitno jeste ne samo osposobljavanje, jer je većina njih znala posao, već i to što sada imaju diplome. Sada će, kao što to planira jedan od polaznika, moći da otvore svoje firme, a to je ono što im je najznačajnije. Drugo, oni su preko Ekumenske humanitarne organizacije dobili i alat koji im je potreban – kazala je Dobrila Nikolić naglašavajući da su ovakve obuke od izuzetnog značaja budući da je na ovom području problem nezaposlenosti Roma izuzetno velik.

 


Stanka Janković koordinatorka projekta romskog resursnog centra Ekumenske humanitarne organizacije kaže da se program radnog osposobljavanja odvija već šestu godinu za redom.
- Do sada je u Vojvodini 200 ljudi prošlo kroz obuke, a ono što je bitno jeset da je ovo specifičan slučaj jer naša ciljna grupa jeset raznolika, mi kroz ove projekte osim domicilnog romskog stanovništva podržavamo i interno raseljena lica, kao i osobe vraćene o sporazumu o readmisiji koji su unače jedna od najugroženijih grupa. NA ovaj način pokušavamo da ih osamostalimo, ekonomski osnažimo i da im damo znanja i veštine da se bave poslovima koje znaju da rade, ali i motivaciju da sami započnu svoje ekonomsko osnaživanje – kazala je Janković napominjući da je polaznicima osim finansijske pomoći u iznosu od 200 eura, data i mogućnost da se obuče za pisanje biznis plana kako bi i sami mogli aplicirati za sredstva Nacionalne službe zapošljavanja.