Podrška lokalne samouprave uređivačkoj politici lista ''Zrenjanin''

Povodom presude Apelacionog suda u Novom Sadu, kojom se obavezuju NIP "Zrenjanin" i glavni urednik Dalibor Bubnjević da plate 300.000 dinara i sudske troškove jednoj zrenjaninskoj porodici zbog teksta objavljenog u listu "Zrenjanin" 19. februara ove godine, u kome su, uz izveštaj iz policije, navedena nezvanična saznanja, predsednik Skupštine grada Aleksandar Marton saopštava da lokalna samouprava Grada Zrenjanina podržava uređivačku politiku lista, kojom je i stekao poverenje velikog broja čitalaca.
 
"Ne zadirući u rad sudskih organa i bez želje da na bilo koji način komentarišemo samu sudsku presudu, kao lokalna samouprava moramo da ukažemo javnosti da je pravo na slobodno informisanje i izražavanje zagarantovano Ustavom Republike Srbije i da pripada najvrednijim demokratskim dostignućima. U skladu s ovom odrednicom, javnosti i svojim čitaocima iz nedelje u nedelju obraća se i list "Zrenjanin", te se iskreno nadamo da doneta presuda neće uticati na dalju uređivačku politiku lista.
 
Lokalna samouprava Grada Zrenjanina u potpunosti podržava uređivačku politiku "Zrenjanina" i protivi se svakom ograničavanju prava na slobodno informisanje" - kaže se u saopštenju predsednika Skupštine grada Zrenjanina Aleksandra Martona.