Održana 16. sednica Gradskog veća

Sednica Gradskog veća, 16. po redu, sa više od trideset tačaka dnevnog reda održana je danas, a predsedavao je zamenk gradonačelnika Saša Santovac.

 

 

Među usvojenim tačkama bile su one koje su se ticale Predloga Odluke o izradi Plana detaljne regulacije radne zone "Jugoistok", kao i Predloga Odluke o otuđenju nekoliko nepokretnosti u javnoj svojini grada, ali i građevinskog zemljišta.

Na današnjoj sednici utvrđen je i Predlog Odluke o ekonomskom osnaživanju žena u gradu Zrenjaninu, a izvestilac po toj tački, Milan Mrkšić, rekao je da je to samo još jedna od potvrda da Grad Zrenjanin nastoji da pruži podršku i pomoć ženama.

 

 

Članovi Gradskog veća usvojili su i izveštaje o radu i planu rada nekoliko javnih preduzeća i ustanova, a data je i saglasnost na Predlog Zaključka u vezi obavezivanja grada Zrenjanina da će u slučaju da bude doneto pravosnažno rešenje o vraćanju (restituciji) zemljišta u javnoj svojini Grada na određenom zemljištu u okviru radne zone obeštetiti vlasnika takve imovine umesto vraćanja predmetnog zemljišta.

 

 

Usvojen je i Predlog Rešenja o dopuni Rešenja o obrazovanju i imenovanju Komisije za sprovođenje postupka javnog nadmetanja za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini. 

Tačka dnevnog reda - Utvrđivanje Predloga Odluke o donošenju Plana detaljne regulacije radnog kompleksa – farme ''Banatski Despotovac'' KO Banatski Despotovac, skinuta je sa dnevnog reda. 

 

 

Zamenik gradonačelnika Saša Santovac istakao je da je na današnjoj sednici nastavljen trend započet ove godine, donošenje novog programa otuđenja neizgrađenog građevinskog zemljišta.

- Ove godine imali smo dva konkursa, na jednom smo ostvarili prihod u budžet grada Zrenjanina u iznosu od 24 miliona dinara, a u ovom drugom, koji se završio pre nedelju dana ostvaren je prihod od 22 miliona dinra i ono što je bitno, da smo kod oba konkursa imali zainteresovane domaće investitore. Ono što proizilazi iz današnjih odluka jeste da ponovo imamo zainteresovane domaće nvestitore i da želimo da im ponudimo nove parcele u zonama - kazao je Santovac.

 

 

Komentarišući današnju sednicu, on je istakao i da se krenulo sa sređivanjem planske dokumentacije kako bi se bilo spremno kada Vlada Republike Srbije završi određene pregovore sa stranim kompanijama koje žele da ulažu u Srbiju i izaberu naš grad. 

- Sve su to važne odluke koje imaju za cilj razvoj Grada Zrenjanina. Važno je reći da smo danas usvojenim odlukama našim javnim preduzećima dodali još delatnosti kojima će se baviti u narednom periodu jer smo videli mogućnost njihove dodatne zarade, a kako se ne bi oslanjali samo prihode iz budžeta Grada - rekao je Santovac.