Usvojen budžet Grada Zrenjanina za 2018. godinu

Nakon trosatne rasprave o dnevnom redu i predlogu budžeta za narednu godinu, odbornici Skupštine grada usvojili su na današnjoj, 15. sednici, Odluku o budžetu grada Zrenjanina za 2018. godinu. Tom odlukom planirani su ukupni prihodi i primanja budžeta u iznosu od 4.265.761.328 dinara. Budžet je obrazložio gradonačelnik Čedomir Janjić, istakavši da se u pripremi dokumenta rukovodilo odlukom iz prethodne godine.
“Pokazalo se u prethodnoj godini da smo budžet dobro planirali i da smo tokom godine imali samo jedan rebalans i to na više, što se decenijama nije događalo. Svi korisnici budžeta funkcionisali su bez većih problema, realizovali smo sva predviđena tekuća primanja i prihode. Na osnovu svega toga, kao i instrukcija od strane Ministarstva finansija, opredeli smo se za ovaj, po svemu realan budžet”, kazao je gradonačelnik i posebno istakao pojedine budžetske stavke.
 
 
 
“Budžet je socijalan, jer je 4,5% sredstava predviđeno za socijalna davanja i projekte u socijalnoj sferi. Više od 4% budžeta usmereno je ka poljoprivredi i zajedničkim projektima poljoprivrednika i Grada, a sredstva su ostvarena, pre svega, od zakupa poljoprivrednog zemljišta. Za kulturu i funkcionisanje ustanova predviđeno je preko 8% sredstava i taj procenat može da nam bude na ponos, jer se u drugim gradovima za tu namenu izdvaja manje. U saradnji s Ministarstvom kulture i informisanja krenuli smo u realizaciju projekata u našem pozorištu i muzeju i siguran sam da će ih biti još. Izdavajamo i 4% sredstava za funkcionisanje mesnih zajednica i to spada u onaj razvojni deo budžeta”, naglasio je on, rekavši da je protekle godine asfaltirano dosta ulica u svim delovima grada i naseljenim mestima, da su realizovani i drugi infrastrukturni projekti.
 
 
 
 
“Sa Pokrajinom i Republikom ulazimo u velike projekte naredne godine, predstoji izgradnja dve kružne raskrsnice i mosta na Begeju, na trasi obilaznice, za koju smo prethodnih godina utrošili znatna sredstva za eksproprijaciju i obezbeđenje dokumentacije za trasu za nastavak gradnje u Gradnuličkom ataru. Nećemo ovim predviđenim budžetom zaboraviti ni ugrožene kategorije stanovništva, ni poljoprivrednike, sportiste, nevladine organizacije, verske zajednice, a svi koji dobijaju sredstva na konkursima moraće, naravno, i da pravdaju njihov utrošak”, objasnio je gradonačelnik u obraćanju odbornicima Skupštine grada.        
 
Potvrđujući odluke u komunalnoj oblasti, na koje je prethodnu saglasnost dalo Gradsko veće, odbornici su danas usvojili Odluku o kategorizaciji opštinskih puteva i ulica na teritoriji grada Zrenjanina, Odluku  o izmeni Odluke o održavanju komunalne higijene, odluke o izradi izmena i dopuna Plana generalne regulacije “Bagljaš” i “Mala Amerika” u Zrenjaninu, kao i Odluku o izmeni Odluke o snabdevanju vodom za piće, prečišćavanju i odvođenju atmosferskih i otpadnih voda
 
 
 
Usvojene su i Odluka o izmenama Odluke o naknadama za usluge koje vrši Gradska uprava, Odluka o dopuni Odluke o gradskim administrativnim taksama, Odluka o izmenama i dopunama Odluke o naknadi za zaštitu i unapređivanje životne sredine i Odluka o izmeni Odluke o manifestacijama od posebnog značaja za grad Zrenjanin, na osnovu koje je 14 manifestacija u godini uvršteno u posebno značajne za grad, a time grad učestvuje i u njihovoj organizaciji.
 
Diskusiju je izazvao predlog Zaključka o usvajanju Lokalnog akcionog plana za zapošljavanje za 2018. godinu, u kojoj su učestvovali zamenik gradonačelnika Saša Santovac i predstavnici opozicije. Tim dokumentom predviđeno je izdvajanje 9,1 miliona dinara za mere aktivne politike zapošljavanja, i to 5,6 miliona iz budžeta grada i 3,5 miliona iz sredstava Nacionalne službe za zapošljavanje. Predviđeno je zapošljavanje 53 lica, kroz programe stručne prakse, javnih radova i letnje stručne prakse.
 
 
 
U skladu s odlukom o budžetu za narednu godinu, usvojeni su programi poslovanja, finansijski planovi, planovi i programi poslovanja i rada direktnih i indirektnih budžetskih korisnika, javnih preduzeća, javnih ustanova i ustanova kulture grada Zrenjanina.
 
Odlukama Skupštine grada, dodeljeni su novi nazivi za dve ulice u gradu Zrenjaninu. Dosadašnja Riječka ulica dobija naziv „Nadežde Petrović“, dok će se dosadašnji državni put prvog-b reda broj 18 na izlazu iz grada prema Lazarevu od sada zvati „Dr Milana Momirskog“.
 
Poslednje zasedanje u ovoj godini odbornici su okončali u 15.30 časova.