Razgovor o rodnoj ravnopravnosti

Beogradski fond za političku izuzetnost u saradnji sa Poverenikom za zaštitu ravnopravnosti, a uz finansijsku podršku Ambasade Kraljevine Holandije u okviru MATRA programa sprovodi projekat pod nazivom ”Za više žena na mestima odlučivanja”. 
 
Tim povodom, juče je u Multimedijalnoj sali održan sastanak kome je ispred Grada Zrenjanina prisustvovao pomoćnik gradonačelnika Simo Salapura, kao i članice Ženske odborničke mreže zrenjaninske Skupštine grada. 
 
 
 
Salapura je pozdravljajući prisutne istakao važnost ovakvih susreta i rekao da je Zrenjanin poznat kao multinacionalna, multikulturalna i sredina u kojoj se neguju tolerancija i različitosti, a isto tako vodi se računa i o rodnoj ranopravnosti. 
 
 
 
Sonja Liht, predsednica Beogradskog fonda za političku izuzetnost kazala je da je u Srbiji broj žena, naročito u opštinskim većima veoma mali, kao i da postoji veoma mali broj gradonačelnica.
 
- Kako se ide niz hijerarhiju to je sve više žena, što je svoma poznato zašto, tamo gde treba zapeti i raditi, tu su žene, a tamo gde treba da se donosu odluke i da se bude značajan, tu su muškarci - ukazala je ona. 
 
Kazala je i da je upravo ta činjenica bila jedan od motiva zbog čega su pokrenule ovaj projekat kroz koji je omogućeno da razgovaraju sa ženama o tome kako one vide ne samo svoj položaj, nego, kako vide rodnu ravnopravnost u celini
 
 
 
Ovom prilikom razmotren je značaj rodne ravnopravnosti na lokalnom nivou, i načini i primeri dobre prakse organizovanja žena u politici i u političkim telima. Takođe, na sastanku je bilo reči o značaju učešća žena u telima lokalnih samouprava i ulozi lokalnih mehanizama za rodnu ravnopravnost, kao i o potencijalnim saveznicima koje žene u politici mogu pronaći na lokalnom nivou. 
 
 
 
”Za više žena na mestima odlučivanja” projekat je čiji glavni cilj podsticanje većeg učešća žena u odlučivanju na lokalnom nivou putem prenosa dobrih praksi sa nacionalnog nivoa i podrške ostvarivanju principa rodne ravnopravnosti i jednake zastupljenosti u telima lokalnih samouprava.