Obaveštenje: Grad potpisao ugovore o kratkoročnom kreditiranju poljoprivrednika

Gradska uprava Zrenjanin obaveštava javnost da je Grad Zrenjanin potpisao ugovore za kratkoročno kreditiranje registrovanih poljoprivrednih gazdinstava na teritoriji Grada Zrenjanina sa sledećim bankama:
 
- Banca Intesa a.d. Beograd,
- OTP banka a.d. Novi Sad i
- Direktna banka a.d. Kragujevac.
 
Mogućnost da apliciraju kod navedenih banaka za kratkoročno kreditiranje imaju svi nosioci poljoprivrednih gazdinstava. Grad Zrenjanin snosi troškove kamate, kao i naknadu za obradu kreditnog zahteva, a nosilac poljoprivrednog gazdinstva snosi samo trošak izveštaja kreditnog biroa i trošak kupovine menice.
 
Dodatne informacije zainteresovani poljoprivrednici mogu dobiti u kancelariji Odseka za poljoprivredu i ruralni razvoj Gradske uprave Zrenjanin, Ulica Slobodana Bursaća 4, tel. 023-562-420