Lokalni akcioni plan za mlade grada Zrenjanina.

Radna verzija Lokalnog akcionog plana za mlade grada Zrenjanina je rezultat dugog i napornog rada velikog broja institucija, organizacija, ustanova, predstavnika grada Zrenjanina, NVO sektora, pojedinaca i mnoštva mladih osoba koji su artikulisali svoje ideje u predlog Lokalnog akcionog plana za mlade.

 

Radna grupa za izradu LAP-a predstavlja taj dokument javnosti kao deo debate koji predhodi usvajanju Lokalnog akcionog plana za mlade grada Zrenjanina i time Vas pozivamo da nam uputite konstruktivne predloge kako bismo mogli da poboljšamo ovaj dokument.

 

Sve vaše predloge za izmene ili dopune radne verzije Lokalnog akcionog plana za mlade možete poslati na mail: kancelarijazamlade@grad.zrenjanin.rs , najkasnije do petka 17. avgusta 2018. godine. Radna grupa će razmotriti sve pristigle ideje i ukoliko je moguće implementirati ih u predlog Lokalnog akcionog plana za mlade grada Zrenjanina koji će biti upućen Skupštini grada na usvajanje.

Pozivamo sve zainteresovane da prisustvuju i uzmu učešće u javnoj debati o Lokalnom akcionom planu za mlade grada Zrenjanina za period 2018-2021.
 
Javna debata će se odžati u Multimedijalnoj sali Gradske kuće u nedelju 12.08.2018. sa početkom od 11 časova.