Raspisani izbori za članove nacionalnih saveta nacionalnih manjina - obaveštenje Gradske uprave

Ministar državne uprave i lokalne samouprave Republike Srbije Branko Ružić doneo je 17. avgusta odluku o raspisivanju izbora za članove nacionalnih saveta nacionalnih manjina. Za dan održavanja izbora određuje se nedelja, 4. novembar 2018. godine, a odluka je objavljena u Službenom glasniku RS, broj 63, od 17.08.2018. godine. 
 
Tom odlukom, na neposrednim izborima ili izborima putem elektorske skupštine biraju se članovi nacionalnih saveta albanske, aškalijske, bošnjačke, bugarske, bunjevačke, vlaške, grčke, egipatske, mađarske, makedonske, nemačke, poljske, romske, rumunske, ruske, rusinske, slovačke, slovenačke, ukrajinske, hrvatske, crnogorske i češke nacionalne manjine.
 
U skladu s odlukom ministra, Gradska uprava grada Zrenjanina obaveštava pripadnike nacionalnih manjina sa prebivalištem, odnosno boravištem za interno raseljena lica, koji imaju biračko pravo, da je deo posebnog biračkog spiska nacionalne manjine za područje grada Zrenjanina od 18.08.2018. godine izložen na uvid u zgradi Gradske uprave, kancelarija broj 13, u vremenu od 08,00 do 15,00 časova svakog radnog dana, a subotom od 08,00 do 13,00 časova. 
 
Takođe, uvid u poseban birački spisak, u skladu sa zakonom koji uređuje zaštitu podataka o ličnosti, može se izvršiti i elektronskim putem na zvaničnoj internet stranici Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave www.mduls.gov.rs, unošenjem podataka o jedinstvenom matičnom broju građana. Link je dostupan i sa internet stranice Grada Zrenjanina www.zrenjanin.rs.
 
Tekst kompletnog obaveštenja na srpskom jeziku, u formatu word, možete preuzeti OVDE.
 
Tekst kompletnog obaveštenja na srpskom jeziku, u formatu pdf, možete preuzeti OVDE.
 
 
Obaveštenja na jezicima nacionalnih manjina možete preuzeti ovde: