Sastanak mreže načelnika gradskih i opštinskih uprava u Zrenjaninu

Stalna konferencija gradova i opština organizovala je danas osmi sastanak Mreže SKGO načelnika uprava gradova i opština i uprava gradskih opština, na kom je bilo reči o usklađivanju lokalnih akata sa novim Zakonom o lokalnoj samoupravi koji je usvojen 20. juna 2018. godine. Domaćin sastanka bio je Grad Zrenjanin, a skup je održan u Baroknoj sali Gradske kuće, uz učešće predstavnika lokalnih samouprava iz više gradova i opština Srbije.
 
U ime domaćina učesnike skupa je pozdravio zamenik gradonačelnika Zrenjanina Saša Santovac, istakavši da je Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave ukazalo poverenje Gradu Zrenjaninu da se u njemu razgovara i diskutuje o onome što predstoji lokalnim samoupravama, u svetlu novog zakona.
“Prvenstveno se radi o statutima gradova i opština i o načinu regulisanja rada mesnih zajednica. Grad Zrenjanin ima određene predloge u obe te oblasti i mislim da je današnji susret koristan jer će se direktno čuti predlozi od predstavnika lokalnih samouprava koji će primenjivati novi zakon. Očekujem da vrlo brzo, na nekoj od sednica gradske Skupštine, usvojimo i novi Satut grada, samim tim i Odluku o mesnim zajednicama, u skladu s odredbama novog zakona”, objasnio je Santovac.
 
 
 
Kako bi se usklađivanje akata (prvenstveno Statuta LS i Odluke o mesnim zajednicama) obavilo u što kraćem roku, odmah nakon usvajanja Zakona, SKGO i Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave su zajednički radili na pripremi modela lokalnih akata koje su jedinice lokalne samouprave u obavezi da usklade sa najnovijim izmenama, što je bila i najvažnija tema današnjeg skupa u Zrenjaninu.
 
U razgovoru su učestvovali i visoki predstavnici ministarstva - državni sekretar Zoran Kasalović i pomoćnik ministra za lokalnu samoupravu Saša Mogić. Kasalović je rekao da je dosadašnja, decenijska primena Zakona o lokalnoj samoupravi, ukazala na potrebu da se određene njegove odredbe izmene i dopune.
“U partnerskom odnosu, pre svega sa Stalnom konferencijom gradova i opština, kao i sa jedinicama loklane samouprave, pripremili smo predloge za izmene i dopune Zakona o lokalnoj samoupravi, koji je Narodna skupština usvojila i njegova primena je počela 28. juna ove godine. Zakon je transparentan, racionalan u radu jedinica lokalne samouprave i to je nešto što je i odrednica celokupne reforme javne uprave”, istakao je Kasalović i dodao da je današnji skup u Zrenjaninu posevećen, pre svega, primeni Zakona o lokalnoj samoupravi, pošto Zakon predviđa da u roku od devet meseci bude implementiran u svim lokalnim samoupravama.
 
 
 
Istovremeno, u cilju daljeg pružanja normativne podrške JLS u implementaciji Zakona o inspekcijskom nadzoru, SKGO je pripremila i Model pravilnika o posebnim elementima procene rizika, učestalosti vršenja inspekcijskog nadzora na osnovu procene rizika i posebnim elementima plana inspekcijskog nadzora komunalne inspekcije grada/opštine/gradske opštine koji će takođe biti predstavljen na sastanku. Model bi trebalo da pomogne efikasnijem i efektivnijem radu gradskih/opštinskih inspekcija i njenom sveukupnom boljem funkcionisanju obzirom na resurse kojima raspolaže.