Predlog Strategije za unapređivanje predškolskog vaspitanja i obrazovanja grada Zrenjanina od 2018 - 2022. godine

Radna grupa, imenovana od strane gradonačelnika Zrenjanina Čedomira Janjića, uradila je predlog Strategije za unapređivanje predškolskog vaspitanja i obrazovanja grada Zrenjanina u periodu od 2018. do 2022. godine. Projekat je realizovan u saradnji s organizacijom UNICEF, a u toku je javna rasprava o predloženom tekstu Strategije. 
 
Javna rasprava na kojoj će svi zainteresovani moći da uzmu učešće i daju svoj doprinos izradi konačnog dokumenta, koji će biti upućen Skupštini grada na usvajanje, biće održana u sredu, 26. septembra 2018. godine, u Multimedijalnoj sali Gradske kuće, s početkom u 12 časova.