Gradski štab za vanredne situacije uputio apel javnosti

Zbog požara koji su prethodnih dana zabeleženi u atarima, Gradski štab za vanredne situacije GradaZrenjanina održao je još jednu sednicu i doneo Zaključak, s akcentom da se uputi apel javnosti, kako bi se sprečili novi požari i nove štete koje mogu nastati. 
 
Gradski štab za vanredne situacije zaključuje:
 
1. Da se uputi apel javnosti putem medija da građani ne pale strnjišta i druge biljne ostatke na njivama zbog velikog rizika i opasnosti od požara i širih posledica koje mogu biti izazvane, kao i da će neodgovorni pojedinci snositi zakonom propisane sankcije;
 
2. Da nadležne gradske službe pojačaju nadzor na potencijalno ugroženim područjima;
 
3. Naložiti poljočuvarskoj službi da pojačaju svoje aktivnosti na obilasku terena i sprečavanju spaljivivanja biljnih ostataka na otvorenom prostoru;
 
4. Da dobrovoljna vatrogasna društva u naseljenim mestima u narednih 20 dana uvedu dežurstva zbog rizika od požara zbog poljoprivrednih radova u atarima, koji su još u toku, i da im u tu svrhu lokalne samouprave obezbede dovoljne količine goriva i drugih potreba.