Javni poziv za dodelu jednokratne finansijske pomoći učenicima srednjih škola iz izbegličkih i raseljeničkih porodica

Fond za pružanje pomoći izbeglim, prognanim i interno raseljenim licima iz Novog Sada  raspisao je Javni poziv za dodelu jednokratne finansijske pomoći učenicima srednjih škola iz izbegličkih i raseljeničkih porodica na teritoriji AP Vojvodine.
 
Javni poziv je otvoren od  8. oktobra  do  8. novembra  2018. godine, a pomoć je namenjena učenicima drugog, trećeg i četvrtog razreda srednjih škola.
 
Javni poziv i obrasci za prijavu objavljeni su na sajtu fonda: www.fondirpvojvodine.rs, a mogu se preuzeti i kod poverenika za izbeglice i migracije u lokalnim samoupravama.  
 
Prijave na javni poziv podnose se neposredno Fondu za pružanje pomoći izbeglim, prognanim i interno raseljenim licima ili putem pošte preporučenom pošiljkom na adresu:
 
Fond za pružanje pomoći izbeglim, prognanim i interno raseljenim licima, Bulevar Mihajla Pupina 25, 21 000 Novi Sad.
               
Sve dodatne informacije mogu se dobiti  na broj telefona fonda: 021-475-4295 ili na broj telefona Poverenika za izbeglice i migracije u Gradskoj upravi grada Zrenjanina 023-315-0186.