Radovi na revitalizaciji Begeja i kanalske mreže Hidrosistema DTD

U okviru IPA programa (prekogranične saradnje Srbije i Rumunije), projekta BEGA - Revitalizacija navigacione infrastrukture na Begeju, u Zrenjaninu je održan sastanak delegacije Rumunije i predstavnika JVP „Vode Vojvodine“. Sastanak je organizovan na inicijativu glavnog partnera – Banat River Basin Administration iz Temišvara, i prvi je takav sastanak od početka projekta realizovan na teritoriji Srbije, saopštava JVP “Vode Vojvodine”
 
 
 
U Srbiji, IPA projekat prekogranične saradnje sa Rumunijom odnosi se na revitalizaciju Kanala Begej na potezu od granice sa Rumunijom do hidrotehničkog objekta u Kleku, u dužini od 32,26 kilometara. Projekat revitalizacije kanala Begej podrazumeva sanaciju hidrotehničkih objekata - prevodnica (“šlajzova”) u Kleku i Srpskom Itebeju i izgradnju dvonamenske staze (radno-inspekcione i biciklističke), od granice sa Rumunijom do prevodnice u Kleku. Takođe, obuhvata i izgradnju marine - pristaništa u širem centru Zrenjanina, izradu tehničke dokumentacije za potrebe izmuljenja, deponovanja i remedijacije sedimenta na plovnom Begeju, kao i nabavku plovnog bagera i plovne kosačice za održavanje njegove plovnosti.
 
Ukupna vrednost radova iznosi oko 14 miliona evra. Radovi su započeti prošle godine, a završetak je planiran za 2021. godinu. Cilj sastanka u Zrenjaninu bio je usaglašavanje tekućih aktivnosti na realizaciji projekta, a dogovorena je i dalja dinamika započetog posla.  
 
 
 
Uporedo s ovim aktivnostima, u toku su radovi na čišćenju i uređenju kanalske mreže Hidrosistema Dunav-Tisa-Dunav. Vodoprivredno preduzeće “Srednji Banat” iz Zrenjanina obavlja radove na uređenju dela kanala od hidročvora Klek (“Triangl”) do Lazareva.