Održana sednica Gradskog štaba za vanredne situacije

Nakon obilnih atmosferskih padavina i nevremena koje je zahvatilo Zrenjanin i okolinu u nedelju uveče, juče je, na inicijativu gradonačelnika Zrenjanina i komandanta Gradskog štaba za vanredne situacije grada Zrenjanina Čedomira Janjića, sazvana sednica Gradskog štaba na kojoj je donet odgovarajući zaključak.
 
 
 
Prenosimo u celosti zaključak sa sednice:
 
Na osnovu člana 41. stav 4. Zakona o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanje vanrednim situacijama (''Službeni glasnik RS'', br. 87/18), Gradski štab za vanredne situacije grada Zrenjanina na sednici održanoj 20.05.2019. godine, doneo je sledeći
 
Z A K LJ U Č A K
 
1.Nakon obilnih atmosferskih padavina 19.05.2019. godine, u nedelju, stanje u gradu i naseljenim mestima je normalno. Dežurne ekipe su bile u pripravnosti i delovale su na terenu na lokacijama na kojima je došlo do problema u funkcionisanju sistema za odvođenje atmosferskih padavina usled velike količine vodenog taloga, odnosno nestanka struje (kvar na trafo-stanicama).
 
2.Na više lokacija u gradu vršeno je crpljenje vode iz ugroženih objekata. Aktivirani su agregati na lokacijama gde je došlo do nestanka struje i sistem za odvođenje je brzo ponovo stavljen u funkciju. 
 
3.Tokom trajanja nepogode nije došlo do prestanka isporuke komunalnih usluga, nije bilo ozbiljnijih kvarova i havarija, te nije došlo do značajnijeg ugrožavanja elemenata bitnih za normalno funkcionisanje grada. 
 
4.Saobraćaj je bio otežan i usporen, sve dok sistem za odvođenje vode nije povukao i iscrpeo vodu sa ugroženih delova saobraćajnica. Vršeno je preusmeravanje saobraćaja u skladu sa situacijom na terenu.
 
5.Kanalska mreža nije puna i spremna je da primi vodu sa okolnog terena ali je potrebno vreme da se voda slije u njih. Pumpe rade, ispravne su i u punoj funkciji. Ukoliko pumpe budu radile 24 časa a ne dođe do smanjenja nivoa vode u kanalskoj mreži, uvešće se redovna odbrana od unutrašnjih voda a ukoliko bude pretilo izlivanje i vanredna odbrana. Zemljište je zasićeno vodom i naredne padavine mogu izazvati pojavu vodoleži na većim površinama. Preporučuje se poljoprivrednicima da na svojim obradivim površinama izvrše šlicovanje ka kanalskoj mreži.
 
 
 
6.Elektro-energetski sistem je stabilan i većina kvarova nastala tokom nepogode je sanirana do 01.00 časova (ponedeljak), osim kvarova na trafoima ( Centar, Lazarevo) čije se puštanje u rad očekuje tokom današnjeg dana (ponedeljak) u toku prepodneva.
 
7.Vatrogasno spasilački bataljon je imao 14 intervencija (uglavnom crpljenje vode, požar...). Angažovano je bilo 22 vatrogasca spasioca, 5 vozila, 6 pumpi, uz napomenu da nije bilo vršenja evakuacije.
 
8.Radarski centar Samoš aktivirao je protivgradnu zaštitu i bilo je aktivno 11 protivgradnih stanica sa kojih je dejstvovano sa 46 raketa. Protiv gradne stanice koje su ostale bez raketa tokom današnjeg dana biće dopunjene sa po 9 projektila.
 
9.U slučaju novih padavina sve neispravnosti su otklonjene i kompletan sistem za odvođenje atmosferskih voda je u funkciji, odnosno sve službe sa teritorije grada su u pripravnosti i spremne su da reaguju.