Poziv građanima za učešće u anonimnom anketiranju - projektu o migracijama

Kabinet Ministra bez portfelja zadužen za demografiju i populacionu politiku i Univerzitet u Beogradu – Geografski fakultet u okviru projekta: ''Istraživanje stavova i namera stanovništva o preseljavanju i utvrđivanje uticaja migracija na demografsko starenje u četiri jedinice lokalne samouprave, u cilju formulisanja preporuka za kreiranje mera populacione politike'' sprovodi istraživanje, s namerom da se bolje razumeju potrebe stanovika u lokalnim zajednicama u cilju ublažavanja/sprečavanja iseljavanja.
 
Zrenjanin je, uz Užice, Leskovac i Zaječar, jedan od gradova u kojima se sprovodi istraživanje, a u okviru istraživanja izvršiće se i anketiranje stanovništva koje živi na teritoriji Zrenjanina. Anketa se popunjava elektronski, on-line, anonimna je i rezultati će se koristiti u naučne svrhe, za izradu preporuka za ublažavanje iseljavanja stanovništva, kao i kreiranje smernica za upravljanje migracijama u budućnosti.
 
Istraživački tim obraća se građanima s molbom da izdvoje nekoliko minuta za popunjavanje ankete. Mole da se na sva pitanja odgovori iskreno, refelektujući mišljenje i iskustvo građana, kako bi se obezbedila realna slika o fenomenu migracija u lokalnoj samoupravi Zrenjanina.
 
Prilikom popunjavanja ankete, sesija je aktivna do 15 minuta od poslednje interakcije sa sistemom. Ako sesija bude prekinuta tokom popunjavanja upitnika, rezultati ankete će biti nepotpuni.
 
Za popunjavanje ankete treba kliknuti na sledeći link:
 
 
Takođe, anketi se može pristupiti i putem banera, postavljenog na prvoj strani sajta Grada Zrenjanina.