Na četiri najveća gradilišta gradi se 348 stanova, ukupno više od 400

Prilikom jučerašnjeg obilaska gradilišta 40 stanova u Pančevačkoj ulici, gradonačelnik Zrenjanina Čedomir Janjić rekao je da se u ovom trenutku u Zrenjaninu gradi više od 400 stanova. Evidentno je da stambena izgradnja u gradu ovog proleća dobija zavidan zamah, što je pozitivan znak i za ukupna privredna kretanja, čiji je jedan od najboljih pokazatelja upravo stanogradnja. Osim na petnaestak lokacija na kojima se grade pojedinačni, manji objekti višeporodičnog stanovanja, na četiri lokacije aktivna su veća gradilišta na kojima će biti izgrađeno čak 348 stanova, a na svim lokacijama zajedno ta cifra prevazilazi 400, što nije zabeleženo već decenijama. Značajno je takođe i što je većina investitora koji grade stanove za tržište iz Zrenjanina.  
 
 
 
 
Gundulićeva, gradilište 192 stana i 3D animacija izgleda budućeg kompleksa, investitor "Maksimović - gradnja"
 
Najveće gradilište je u Gundulićevoj ulici, gde je preduzeće “Maksimović - gradnja” počelo s realizacijom projekta “Mala Amerika” i gradnjom prve od ukupno pet stambenih zgrada koliko će se naći u tom atraktivnom kompleksu na mestu nekadašnjih magacina i upravne zgrade trgovinskog preduzeća “Prehrana” (“Banat”). Na tom prostoru izgradiće se 192 stana različith struktura, površina od 30 do 120 kvadratnih metara. Spratnost objekata biće najviše do 3 sprata plus potkrovlje, zbog strogih uslova da visinom ne smeju prevazilaziti Palatu suda i narušavati jedinstvenu vizuru ka njoj iz pravca Malog mosta. U prizemlju objekata uz samu ulicu, predviđen je poslovno-trgovinski prostor.
 
 

Ugao Gundulićeve i Rada Končara, lokacija i izgled zgrade, investitor "DMD izgradnja"
 
Na istoj lokaciji, na suprotnoj strani Gundulićeve, na uglu prema naselju “Rade Končar”, investitor “DMD izgradnja” uskoro počinje s gradnjom stambeno-poslovnog objekta spratnosti Po+P+3, sa 14 stanova i 7 lokala u prizemlju, kao i podzemnom etažom s 12 parking mesta. Taj objekat predstavljaće nastavak neprekinutog niza objekata na parnoj strani Gundulićeve ulice, s posebno rešenom uličnom fasadom. 
 
Naime, na osnovu uslova Zavoda za zaštitu spomenika kulture, pošto je prvobitni deo objekta na tom mestu srušen, a bio je pod prethodnom zaštitom, predviđena je njegova totalna rekonstrukcija, kako samog zida i fasadnog platna, tako i ajnfort kapije, po uzoru na desni, sačuvani deo objekta. Iz urbanističkog projekta se može sagledati kako bi ta intervencija trebalo da izgleda nakon realizacije.
 
 
 
Nušićeva, gradilište 54 stana, investitor "Bioelektrik"
 
Preduzeće “Bioelektrik” jesenas je počelo s gradnjom dva objekta u Nušićevoj ulici, a radovi nisu prekidani ni tokom zimskih meseci. U dva objekta istovetne spratnosti P+3+Pk biće ukupno izgrađena 54 stana. Lamela 1 biće stambeno-poslovni objekat, sa 28 stanova i 5 lokala, dok je lamela 2, u unutrašnjosti parcele, namenjena isključivo stanovanju i imaće 38 stanova. Predviđen je i parking prostor sa 73 parking mesta, parkovska površina od 800 kvadratnih metara i dečje igralište. 
 
 
 
 
Obilićeva, gradilište 48 stanova i izgled budućeg objekta, investitor "Keramika Jovanović"
 
Još 48 stanova, površine od 40 do 100 kvadratnih metara, gradi se u Obilićevoj ulici, na lokaciji nekadašnjeg objekta preduzeća “Ogrev”, čija je poslednja namena bila kineska prodavnica. U pitanju je stambeno-poslovni objekat investitora “Keramike Jovanović”, spratnosti G+P+4, sa oko 700 kvadratnih metara poslovnog prostora u prizemlju. Radovi su počeli betoniranjem podzemne etaže, na kojoj su predviđene garaže za buduće stanare, a zgrada će imati pristup i sa strane prema “magistrali”, odnosno Bulevaru oslobođenja, kao i parking u dvorištu. Kolski ulaz biće iz Obilićeve ulice. 
 
  
 
Zgrada u Ulici Marka Oreškovića
 
 
Zgrada u Ulici vojvode Bojovića, "Vila Begej"
 
 
Zgrada u Ulici Đorđa Stratimirovića
 
Završava se i gradnja stambenih objekata u ulicama Marka Oreškovića (investitor “Land Woman”), Vojvode Bojovića (“Vila Begej”, investitor Ivan Subotički), kao i u Ulici Đorđa Stratimirovića (SR “Goran Roksić”), u kojima je u ponudi više od 30 stanova.  
 
Izgradnja 40 stanova u Pančevačkoj ulici sprovodi se u okviru Regionalnog stambenog programa u Republici Srbiji. Finansijska sredstva obezbeđena su kroz donatorska sredstva Fonda Regionalnog stambenog programa, preko Banke za razvoj Saveta Evrope i kroz učešće Grada Zrenjanina.
 
 
 
Pančevačka, gradilište 40 stanova i izgled objekta
 
Nagoveštena je i gradnja između 300 i 350 stanova za potrebe kineske kompanije “Šandong Linglong Tajr”, čija lokacija i rokovi za izgradnju još nisu potvđeni, ali se očekuje da će biti poznati kada bude počela i gradnja proizvodnih pogona u industrijskoj zoni “Jugoistok”.