Održana sednica 29. Skupštine grada - i odbornici prihvatili Odluku o namirenju duga JKP ''Gradska toplana''

Скупштина
Sednica Skupštine grada Zrenjanina, sazvana po hitnom postupku, održana je danas u Baroknoj sali Gradske kuće i usvojena je jedina tačka dnevnog reda - Predlog Odluke o načinu namirenja duga JKP ''Gradska toplana'' Zrenjanin prema JP ''Srbijagas'' Novi Sad.
 
Izvestilac po toj tački, Ilija Svilar iz JKP “Gradska toplana”, podsetio je da su dugovanja nastala tokom grejne sezone 2008/2009. godine, prilikom korekcije cene gasa od 60 posto, kada cena daljinskog grejanja nije pratila tu korekciju. Tada je nastao dug od 250 - 300 miliona i u međuvremenu je zbog kamata dugovanje uvećano.
 
 
 
U obrazloženju odluke navodi se da se donošenju ove odluke pristupilo u cilju uređivanja načina namirenja duga koji JKP ''Gradska toplana'' Zrenjanin ima prema JP ''Srbijagas'' Novi Sad, odnosno rešavanja međusobnih prava i obaveza u pogledu dugovanja i potraživanja koja postoje između JKP ''Gradska toplana'' Zrenjanin i JP ''Srbijaga'' Novi Sad. 
 
Dodaje se i da je cilj donošenja ove odluke stvaranje uslova za nesmetano poslovanje JKP ''Gradska toplana'' Zrenjanin, kao i dovođenje distributivnog sistema prirodnog gasa sa teritorije grada Zrenjanina u funkcionalno i bezbedno stanje, te obezbeđenje dugotrajnog, stabilnog i urednog zadovoljavanja potreba potrošača. 
 
 
 
Navodi se i da donošenjem ove odluke Grad Zrenjanin kao osnivač JKP ''Gradska toplana'' Zrenjanin, prihvata da izmiri obaveze tog javnog preduzeća prema JP ''Srbijagas'' Novi Sad u iznosu od 599.641.467,00 dinara, i to tako što će u zamenu za navedeni dug, izvršiti prenos svojine distributivnog sistema prirodnog gasa na teritoriji grada Zrenjanina u svojinu JP ''Srbijagas'' Novi Sad, čiji je osnivač Vlada Republike Srbije. 
 
Po završetku sednice novinarima se obratio zamenik gradonačelnika Saša Santovac koji je ukazao da je Grad Zrenjanin, zajedno sa "Gradskom toplanom", u prethodnom periodu pokušao da taj dug smanji.
- Uspevamo da ga održavamo u iznosu od 500 miliona dinara, ali, za bilo kakvo dalje smanjenje postoje dva načina, jedan je podizanje kredita kojim bi se izmirio dug prema “Srbijagasu”, ali, kamata svakodnevno raste, a postoji i mogućnost povećanja cene gasa, što je veoma nepopularno i ne bi bilo korektno prema građanima koji su redovno plaćali svoje obaveze. Kao treća, postoji ova mogućnost koju mi primenjujemo, da mrežu, procenjenu na 590 miliona dinara damo na ime duga. Time obezbeđujemo nekoliko stvari, uspevamo da obezbedimo nova investiranja u grad Zrenjanin. Četrnaest miliona je ulaganje u naseljena mesta koja do sada nisu gasifikovana, a ono što bih posebno istakao jeste da će “Srbijagas”, kao glavni snabdevač će omogućiti i realno nižu cenu - rekao je Santovac.
 
 
 
Ukazao je i na veoma lošu - čeličnu gasnu mrežu, koja zahteva nova ulaganja.
- Osim što ovom odlukom dobijamo jeftiniji gas, ”Srbijagas” će uraditi i rekonstrukciju mreže u gradu - rekao je on istakavši značaj gasne mrže koju koristi veliki deo domaćinstava i privrede. 
 
Uspeli smo, kazao je još, i da neće biti otpuštanja radnika, već da će oni biti raspoređeni u sklopu preduzeća “Srbijagas”.    
 

Слике

  • /uploads/attachment/vest/5312/Skupstina_avg2019-0.jpg