Усвојен буџет града за 2020. годину - у каси 5,2 милијарде динара

Одборници Скупштине града одржали су данас последњу овогодишњу седницу, 32. у овом сазиву, на којој је усвојена Одлука о буџету града Зрењанина за 2020. годину. Укупан обим буџетских расхода и издатака планиран је у износу од 5.199.767.247 динара, од чега ће се 4.668.797.422 динара извршити из уступљених и изворних прихода буџета града Зрењанина, из донација међународних организација у износу од 73.021.680 динара, из трансфера од других нивоа власти у износу од 233.168.252 динара, из нераспоређеног вишка прихода из ранијих година у износу од 179.885.978 динара и из неутрошених средстава донација из претходних година у износу од 44.893.915 динара.

Усвојен буџет града за 2020. годину - у каси 5,2 милијарде динара

Усвојен буџет града за 2020. годину - у каси 5,2 милијарде динара

Укупан обим планираних расхода и издатака у 2020. години у односу на актуелну одлуку за 2019. годину, смањен је за 7,3 % , у номиналном износу за 409.831.202 динара, али је такво смањење у 2020. години планирано јер, у односу на 2019. годину нису евидентирана средства од вишег нивоа власти (Република и АП Војводина). Средства из ових извора ће се укључити како на приходној тако и на расходној страни буџета града како се буду потписивали уговори, а као последица аплицирања и добијања средстава по конкурсима који расписују виши нивои власти. У Одлуку о буџету за 2020. годину укључена су само средства која су већ уговорена.
 
Дневни ред данашње седнице, којом је председавао Оливер Митровић, реализован је са 59 тачака, а усвојен је након расправе која је трајала скоро три сата.

Усвојен буџет града за 2020. годину - у каси 5,2 милијарде динара

Усвојен буџет града за 2020. годину - у каси 5,2 милијарде динара

У складу са Одлуком о буџету за 2020. годину, усвојени су програми пословања или рада, планови и финансијски планови јавних предузећа и установа на буџетском или делимичном буџетском финансирању.
 
Усвојен је Предлог Одлуке о измени и допуни Одлуке о манифестацијама од посебног значаја за град Зрењанин, на основу које је нова манифестација тог ранга постала “Фестивал кобасица и домаће ракије у Белом Блату”, која се традиционално одржава у месецу фебруару и из године у годину окупља све већи број учесника и посетилаца.
 
Одборници су већином гласова усвојили и предлоге неколико одлука о изради измена и допуна планова детаљне регулације “Доља”, “Мала Америка”, “Центар”, “Русанда” и “Арадац И” у Зрењанину, као предлог Одлуке о изради Плана детаљне регулације коридора општинског пута ка регионалној депонији у Зрењанину.

Усвојен буџет града за 2020. годину - у каси 5,2 милијарде динара

Усвојен буџет града за 2020. годину - у каси 5,2 милијарде динара

Одлуком Скупштине града, а на лични захтев, разрешен је директор ЈКП “Пијаце и паркинзи” Илија Мандић, а за вршиоца дужности директора тог предузећа изабран је Горан Старчевић. Промењен је и састав Градске изборне комисије у сталном саставу.
 
Као што је и пракса на већини скупштинских заседања, последњих неколико тачака дневног реда тицале су се кадровских решења у управним и школским одборима.


 

Слике

  • /uploads/attachment/vest/5462/32_sednica_SG_0.jpg