У току реализација ИПА пројекта ''Паметна и одржива потрошња енергије''

Јуна месеца 2019. године започет је пројекат под називом “Паметна и одржива потрошња енергије” (енг. "Smart And Sustainable Energy Consumption'' – SASEC), који се реализује у оквиру Interreg IPA програма прекограничне сарадње Румунија – Србија.
 
Водећи партнер на пројекту, Град Зрењанин и остали партнери - Регионални центар за друштвено-економски развој – Банат, Град Темишвар и Кластер одрживе енергије Румуније – Rosenc, раде на реализацији великог броја активности које овај пројекат подразумева. У току је израда Мастер плана одрживе енергије за територију Средњобанатског округа, документ који ће Зрењанин и територију средњег Баната уврстити међу ретке који га поседују, а који представља основу за даљи развој ове територије у домену планирања и управљања акцијама за уштеду енергије, коришћења обновљивих извора енергије, као и могућности апсорпције средстава из међународних фондова. 

У току реализација ИПА пројекта ''Паметна и одржива потрошња енергије''

У току реализација ИПА пројекта ''Паметна и одржива потрошња енергије''

У току реализација ИПА пројекта ''Паметна и одржива потрошња енергије''

Још једна значајна активност је у току и подразумева спровођење истраживања и прикупљање података о енергетској ефикасности јавних објеката. Овој активности претходила је набавка најсавременије опреме за термовизијско снимање, дрона и термовизијске камере последње генерације. Захваљујући оваквој врсти опреме, у врло кратким роковима, располагаће се са најпрецизнијм подацима о стању енергетске ефикасности јавних и других објеката на територији Града Зрењанина.
 
Започете су и пилот акције у три средње школе на територији Зрењанина (Зрењанинска гимназија, Економско трговинска школа “Јован Трајковић” и Техничка школа), које подразумевају испитивање квалитета ваздуха и мерење потрошње енергијие у овим школама. Унакрсном анализом добијених података, стећи ће се могућност сагледавања како ове две ствари утичу једна на другу, каква су енергетска својства објеката наведених средњих школа и какав ваздух удишу наши средњошколци, односно на који начин тренутно стање може бити унапређено.  

У току реализација ИПА пројекта ''Паметна и одржива потрошња енергије''

У наредном периоду, у оквиру пројекта одржаће се низ едукација за различите циљне групе, наставак пилот-акција и успостављање система за интелигентно праћење потрошње енергије у школама. Као најважнију активност, пројекат предвиђа изградњу прве паметне зграде у Банату и оснивање Регионалног центра за енергетску ефикасност – Банат у Зрењанину. На тај начин, пројекат SASEC поставља темеље за будуће активности и нове пројекте, а Град Зрењанин и цео регион ставља у позицију лидера у овој области.
 
Реализација пројекта траје до марта 2021 године, а укупна вредност пројекта износи 852.001,50 евра.


 

Слике

  • /uploads/attachment/vest/5502/DJI_0005_0.jpg