Сaoпштење Градске изборне комисије - прекидају се све изборне радње у спровођењу локалних избора

На основу члана 15. Закона о локалним изборима, члана 100. Закона о општем управном поступку и члана 5. Уредбе о мерама за време ванредног стања од 16.03.2020. године Градска изборна комисија, на седници одржаној 16.03.2020. године, донела је решење о прекиду свих изборних радњи у спровођењу избора за одборнике Скупштине града Зрењанина који су расписани за 26.04.2020. године
 
На основу тог решења:
1. Прекидају се све изборне радње у спровођењу избора за одборнике Скуштине града Зрењанина који су расписани за 26.04.2020. године, док важи Одлука о проглашењу ванредног стања од 16.03.2020. године.
2. Престају да теку сви рокови за вршење изборних радњи у поступку спровођења избора из тачке 1. овог решења, утврђени Законом о локалним изборима (''Службени гласник РС'', бр. 129/07, 34/10 – Одлука УС, 54/11, 12/20 и 16/20 – аутентично тумачење).
3. Нови рокови за вршење изборних радњи у поступку спровођења избора за одборнике Скупштине града Зрењанина биће утврђени у складу са временом наставка спровођења изборних радњи које ће бити установљени одлуком о престанку ванредног стања, када се за то стекну услови.
4. Све до сада предузете изборне радње у поступку спровођења избора из тачке 1. ове одлуке остају на правној снази. 
 
За изборе за одборнике у Скупштини града Зрењанина до сада су поднете четири изборне листе. Три изборне листе поднете су након расписивања избора, а јуче је изборну листу поднела Коалиција “ВОЈВОЂАНСКИ ФРОНТ - уједињени за демократски Зрењанин” (Лига социјалдемократа Војводине, Војвођанска партија, Заједно за Војводину, Демократски савез Хрвата у Војводини) - Ненад Чанак.

Слике

  • /uploads/attachment/vest/5549/Grb_Indeks_300.jpg