Обавештење о извршењу артиљеријских гађања из бродског наоружања 11. и 12. јуна у зони реке Тисе код Титела

Речна флотила Војске Србије Нови Сад обавештава јавност да ће се 11. и 12. јуна 2020. године, у времену од 08.00 до 20.00 часова вршити артиљеријска гађања циљева на копну и води у зони опасног подручја датој у прилогу обавештења.

Преносимо у целини обавештење и оглашавање опасног подручја:

“Молимо Вас да у наведене дане и назначено време из опасног подручја евакуишете становништво и стоку, забраните кретање по копну и пловидбу пловила и чамаца по реци Тиси.

Заустављање пловних састава и пловних средстава вршиће се:
- за узводна пловила на ПКМ 8 р. Тиса, и
- за низводна пловила на ПКМ 25 р. Тиса.

Границе опасног подручја биће обележене великим црвеним барјаком, а на прилазним путевима биће постављени стражари и табле са натписом – упозорењем „НЕ ИДИ ДАЉЕ ГАЂА СЕ“.

На 10. и 22. пловном километру реке Тисе наведеног дана биће постављени чамци (брод) са старешинама чија наређења и упозорења морају сви дисциплиновано извршавати. Забрана пловидбе биће регулисана у складу са Правилником о пловидби на УПП и основним одредбама о пловидби на Дунаву истицањем знака забране А.1 (забрањен пролаз), а престанак забране истицањем знака обавештења Е.1 (слободан пролаз).

Завршетак гађања означиће се скидањем црвених барјака и повлачењем обезбеђења.

Молимо Вас да упозорите становништво да је најстрожије забрањено прикупљање и дирање неексплодираних зрна и њихових делова јер су иста ОПАСНА ПО ЖИВОТ. У случају наиласка на таква зрна свако лице је дужно да одмах обавести најближе органе МУП-а или војне власти.

Свако лице које претрпи материјалну штету насталу због погодака, доставиће пријаву, најкасније до 22.06.2020. године команди Војне поште 2827 Нови Сад. Све пријаве поднешене после назначеног рока неће се уважавати. Свака пријава мора да садржи следеће податке: име и презиме оштећеног, односно назив установе, место становања, датум и време када је причињена штета, природу штете и новчани износ који се тражи као накнада за причињену штету. Команда ВП 2827 Нови Сад саопштиће оштећеном лицу место, датум и време састанка са комисијом за процену настале штете.

У састав комисије улазе два члана из команде ВП 2827 Нови Сад, а трећи члан је из СО са чијег је подручја оштећени.”

Зона извршења артиљеријског гађања са опасним зонама и позицијама лица из састава обезбеђења у рејону луке Тител


 

Слике

  • /uploads/attachment/vest/5651/Zona_gadjanja_11-06-2020_0.jpg