Заседала Скупштина града - на дневном реду 10. седнице урбанистички планови и кадровска решења

Скупштина
Седница Скупштине града, десета у овом сазиву, одржана је данас у сали Културног центра Зрењанина. Председавао је Чедомир Јањић, а од 19 тачака дневног реда, седам се односило на одлуке о доношењу, измени или допуни планова генералне или детаљне регулације појединих градских зона и насељених места, док су четири тачке биле у вези са новим кадровским решењима у Јавном предузећу “Градска стамбена агенција” и Центру за пружање услуга социјалне заштите града Зрењанина - Мост. 
 
 
 
Уместо преминулог Радише Дупљановића, за вршиоца дужности директора Јавног предузећа ''Градска стамбена агенција'' Зрењанин изабран је досадашњи извршни директор у том предузећу, дипломирани економиста Драгомир Радованац. На челу Центра за пружање услуга социјалне заштите града Зрењанина - Мост остаје дипломирани психолог Невена Монтресор, која је одлуком Скупштине изабрана за директора те установе, са досадашњег места вршиоца дужности директора. 
 
У складу с потребама и најављеним пројектима, приступило се изменама и допунама планова детаљне регулације радне зоне “Југоисток I” и генералне регулације “Мала Америка”, “Багљаш” и “Берберско-болница” у Зрењанину, као и насељеног места Арадац и детаљне регулације за далековод 110 кв ТС Перлез – ТС Зрењанин 2 и дела обилазнице око Орловата. Ове одлуке Скупштина је усвојила већином гласова. 
 
 
 
Усвојен је и Предлог Одлуке о завршном рачуну буџета града Зрењанина за 2020. годину - Консолидовани завршни рачун, на основу ког су утврђени укупни приходи и примања са пренетим неутрошеним средствима у износу од 4.858.313.000 динара, док су укупни расходи и издаци 4.748.031.000 динара.  
 
Предлогом Одлуке о измени Одлуке о оснивању ЈКП “Градска топлана” Зрењанин брисане су одредбе које се тичу дистрибуције гаса од стране тог предузећа, с обзиром да је исту преузело ЈП “Србијагас”, док су се, усвајањем Предлога Одлуке о одузимању права коришћења на непокретностима у јавној својини града Зрењанина Дому здравља “Др Бошко Вребалов” и “Апотеци Зрењанин, стекли услови да се објекти у неколико села и граду, а који су сада празни и напуштени, дају на управљање Градској стамбеној агенцији која ће их дати у закуп. 
 
 
 
Oдлуке Скупштине прокоментарисао је заменик градоначелника Саша Сантовац, истакавши значај усвајања урбанистичких планова, што за циљ има развој средине у којој живимо.
“Наставили смо с доношењем планова за насељена места и данас смо усвојили план генералне регулације за Арадац. Изменама плана регулације “Берберско-болнице” омогућићемо суграђанима који живе у Игманској улици нормалне услове за живот, односно формирање дела парцеле на којој ће се у наредном периоду градити пут, канализација, уредити водоводна мрежа, јер у тренутној ситуацији то није могуће. Такође, у договору с предузећем “Путеви Србије” приступили смо доношењу плана који такође има за циљ да реши проблем, не само становника Орловата и Томашевца, већ и свих оних који гравитирају ка Панчеву или Зрењанину преко државног пута. Зна се колико је проблематичан мост преко Тамиша, преко ког се истовремено одвија железнички и друмски саобраћај, а новом планском регулацијом омогућава се градња новог моста, искључиво за друмски - путнички и теретни - саобраћај. Све то су документи који имају изразиту развојну компоненту за град и насељена места”, истакао је Сантовац.

Слике

  • /uploads/attachment/vest/6103/Skupstina_29062021_0.jpg