Обавештење: ЈКП “Водовод и канализација” и ЈКП “Градска топлана” спроводе анкете за кориснике о квалитету својих услуга

ЈКП „Водовод и канализација” Зрењанин и ЈКП “Градска топлана” Зрењанин обавештавају суграђанке и суграђане да почињу са анкетирањем електронским путем о услугама које пружају. На основу Закона о комуналним делатностима и одговарајућим одлукама Града Зрењанина, јавна комунална предузећа су у обавези да омогуће грађанима, корисницима њихових услуга, да се изјасне о квалитету пружања комуналних услуга. Овакве анкете први пут су реализоване у 2020. години.  

ЈКП „Водовод и канализација”
 
ЈКП “Водовод и канализација” и Град Зрењанин од 01.12. до 30.12.2021. године спроводе испитивање задовољства корисника услугама ЈКП “Водовод и канализација” Зрењанин.
 
Испитивање задовољства корисника је законска обавеза али и начин да, на основу прикупљених података, унапредимо квалитет услуга, међусобну комуникацију и боље одговоримо на ваше потребе.
 
Упитник је анониман и подаци ће бити коришћени искључиво за унапређење услуга ЈКП “Водовод и канализација” Зрењанин.
 
Корисници упитник могу попунити електронским путем на сајту ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин (www.vikzr.rs) и сајту Града Зрењанина (www.zrenjanin.rs). На сајту предузећа упитник се налази на насловној страни у горњем десном углу, као и у делу КОРИСНИЦИ – ПОПУНИТЕ АНКЕТУ.
 
Упитник се може преузети сваког радног дана у просторијама Корисничког центра у Петефијевој 3 (од 7,30 до 13,30), где се исти може и предати или попунити.
Од понедељка 13. децембра упитник се може попунити, преузети или предати и у просторијама месних заједница "Граднулица", "Мала Америка", "Зелено поље" и "Доситеј Обрадовић". О новим местима корисници ће благовремено бити обавештени путем сајта предузећа и средстава јавног информисања.
 
Да ли ће се и у којој мери спровести анкетирање од „врата од врата“, у ком би запослени у предузећу у својству анкетара у својим местима становања вршили анкетирање корисника, зависиће од актуелне епидемиолошке ситуације.
 
Додатне информације у вези спроведеног испитивања могу се добити путем бесплатне инфо линије 0800/024-023 или корисничког мејла info@vikzr.rs .

ЈКП “Градска топлана” 
 
ЈКП “Градска топлана” Зрењанин, у сарадњи са градом Зрењанином, такође спроводи истраживање степена задовољства корисника комуналном услугом коју обавља. Молимо Вас да у циљу унапређења комуналне услуге, издвојите Ваше време и испуните упитник који се налази на следећем линку:
 
 
 
 

Слике

  • /uploads/attachment/vest/6340/Grad_0.jpg