Градоначелник расписао јавни позив банкама за кредитирање регистрованих пољопривредних газдинстава - Град ће субвенционисати целокупну накнаду и камату на додељене кредите

Градоначелник Симо Салапура расписао је Јавни позив банкама заинтересованим за краткорочно кредитирање регистрованих пољопривредних газдинстава на територији града Зрењанина, уз учешће града Зрењанина у субвенционисању накнаде обраде кредита и камате за набавку обртних средстава и набавку нове пољопривредне механизације и опреме.
То је, како је навео, још један вид помоћи овдашњим пољопривредницима и подсетио да је недавно расписао и јавни позив за давање подстицаја Града Зрењанина у виду кошница са пчелињим друштвима младима на селу на основу кога ће младим пчеларима који буду остварили право на подстицај бити додељене кошнице од произвођача који су ту врсту помоћи од Града Зрењанина добили 2019. године. 

 


Јавни позив упућује се банкама које су заинтересоване да краткорочно кредитирају на период од 12 месеци регистрована пољопривредна газдинства са територије града Зрењанина за набавку обртних средстава уз учешће града у субвенционисању целокупне накнаде и камате.

Право учешћа по овом јавном позиву имају банке:
- које су регистроване за обављање банкарских послова (доставити извод из АПР-а, не старији од 30 дана).
- које имају пословну јединицу на територији града Зрењанина.
Услови које банке треба да испуне по овом јавном позиву:
- да краткорочно кредитирају набавку обртних средстава и набавку нове пољопривредне механизације и опреме за пољопривредна газдинства која су уписана у Регистар пољопривредних газдинстава са активним статусом.
- да пољопривредним газдинствима одобре само један кредит који се испалђује у динарима, без валутне клаузуле, који не може бити мањи од 100.000,00 динара нити већи 1.000.000,00 динара,
- да сносе ризик одобрења и наплате кредита од корисника.

 Средства којима ће град субвенционисати целокупну накнаду и камату на додељене кредите износи 5.000.000,00 динара и обезбеђена су Одлуком о буџету града Зрењанина за 2022. годину.
Исплата субвеницонисане накнаде и камате вршиће се по доспећу, а према редоследу подношења захтева за доделу кредита, а најкасније до утрошка расположивих средстава . Град задржава право да уведе критеријуме за субвенцонисање у зависности од нивоа исказаних каматних стопа у понуди банака.


Текст јавног позива објављен је на сајту града у делу Конкурси и огласи и на огласној табли Градске управе града Зрењанина.
Рок за подношење понуда је 8 дана од дана објављивања, а све додатне информације могу се добити у Градској управи на број телефона 023/315-0081 и 023/315-0082, Одељење за финансије, Одсек за буџет.
 

Слике

  • /uploads/attachment/vest/6616/kukuruz_00.jpg