Седница Скупштине града Зрењанина - усвојен предлог одлуке о пројекту ЈПП за санацију градске депоније, потврђен мандат новог одборника

Скупштина
Одборници Скупштине града Зрењанина заседају данас 20. пут у актуелном сазиву, а почетак седнице обележен је потврђивањем мандата новог одборника Љубомира Ердељана, изабраног са коалиционе изборне листе “Метла 2020 - Борба за воду, ваздух, земљу – Зоран Сандић”, припадника политичке странке ДСС. Он је за одборника изабран уместо Дорине Гомбар, која је поднела оставку на ту функцију. 
 
Као најзначајнију тачку првог дела седнице, којом је председавао Чедомир Јањић, Скупштина је потврдила Предлог Одлуке о усвајању Пројекта јавно-приватног партнерства финансирања и извођења радова на потпуној санацији-ремедијацији и затварању постојеће градске депоније-сметлишта на територији града Зрењанина и изградњи санитарне касете, са јавним плаћањем. Ради се о пројекту који би требало трајно да реши проблем актуелне депоније, будући да она загађује подземне и површинске воде, околно пољопривредно земљиште, емитује непријатне мирисе, услед неадекватног одлагања отпада долази до разношења лако летећих материја, као и да постоји могућност од појаве пожара, што све генерално угрожава становништво. 
 
 
 
Спровођењу поступка јавно - приватног партнерста приступило се из потребе извршења целовите еколошке санације постојећег сметлишта, како би се елиминисао неповољан утицај на животну средину, као и ради смањења трошкова јавног партнера и подели ризика и одговорности за време трајања јавно-приватног партнерства. Према извршеним анализама садржине потенцијалног будућег партнерства, предлагач се определио за јавно-приватно партнерство без елемената концесије, уз плаћање накнаде за извршене радове и пружене услуге, односно доступност нове санитарне касете и опреме за третман новог отпада, и то у годишњим ануитетима током трајања Уговора о ЈПП.
 
 
 
Укупна инвестициона вредност пројекта је 36 милиона евра, а како је објаснила известилац, помоћница градоначелника Зрењанина Цица Вучковић, за избор приватног партнера биће расписан међународни конкурс. Подсетила је да је Одлуком Скупштине града Зрењанина из фебруара ове године покренута иницијатива за реализацију овог пројекта јавно – приватног партнерства, те да су сагласност на Идејни пројекат затварања и потпуну санацију – ремедијацију постојеће градске депоније у Зрењанину и Унапређења система за сакупљање и управљање комуналним отпадом за Град Зрењанин дали и Влада Републике Србије - Комисија за јавно-приватно партнерство и Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине. 
 
 
 
Скупштина је усвојила предлоге решења о давању сагласности на одлуке о изменама и допунама статута Туристичке организације града Зрењанина и Савремене галерије Уметничке колоније Ечка - Зрењанин, као и предлоге закључка о давању сагласности на Измене и допуне програма пословања ЈКП “Водовод и канализација” и ЈКП “Чистоћа и зеленило”. 
 
Одборници су такође изгласали предлоге решења о образовању и именовању председника и чланова Комисије за представке и предлоге, Комисије за спровођење конкурса за избор директора и Изборне комисије за спровођење избора за чланове Савета месних заједница. 
 
Већи део тачака дневног реда сазива тицао се измена у саставима школских одбора основних и средњих школа на територији града, као и у саставима управних и надзорних одбора у јавним комуналним предузећима и установама. Овај део дневног реда допуњен је у току самог заседања.   
 
Председник Скупштине града Чедомир Јањић рекао је да се данас на дневном реду нашло више од сто тачака и да Скупштина ради у пуном капацитету. 
- Значајне одлуке се доносе, пре свега одлуке о јавно-приватном партнерству, имамо у сазиву Скупштине новог одборника, школски одбори су замењени, водиће их нове личности, тако да и за наше грађане то представља много нових информација. Све одлуке имају подједнаку важност за функционисање у разним сегментима друштва - прокоментарисао је данашње заседање Јањић.  
 

 

Слике

  • /uploads/attachment/vest/6605/SKUPSTINA_15_06_2022_0.jpg