Позив пољопривредницима - субвенционисана камата на краткорочне кредите може се реализовати у ОТП банци у Зрењанину

Након што је градоначелник Зрењанина Симо Салапура расписао Јавни позив банкама заинтересованим за краткорочно кредитирање регистрованих пољопривредних газдинстава на територији града Зрењанина, уз учешће града Зрењанина у субвенционисању накнаде обраде кредита и камате за набавку обртних средстава и набавку нове пољопривредне механизације и опреме, изабрана је банка у којој ће заинтересовани пољопривредници моћи да остваре субвенцију. У питању је ОТП банка. 
 
Град Зрењанин позива све пољопривреднике који желе да остваре овакву субвенцију да се јаве у филијалу ОТП банке у Зрењанину и тамо поднесу захтев за кредитирање. 
 
ОТП банка ће краткорочно кредитирати набавку обртних средстава и набавку нове пољопривредне механизације и опреме за пољопривредна газдинства која су уписана у Регистар пољопривредних газдинстава са активним статусом. Пољопривредним газдинствима може бити одобрен само један кредит који се исплаћује у динарима, без валутне клаузуле, који не може бити мањи од 100.000,00 динара нити већи 1.000.000,00 динара. ОТП банка сносиће ризик одобрења и наплате кредита од корисника.
 
Средства којима ће град субвенционисати целокупну накнаду и камату на додељене кредите износи 5.000.000,00 динара и обезбеђена су Одлуком о буџету града Зрењанина за 2022. годину. Исплата субвеницонисане накнаде и камате вршиће се по доспећу, а према редоследу подношења захтева за доделу кредита, а најкасније до утрошка расположивих средстава. 

Слике

  • /uploads/attachment/vest/6727/Grad_00.jpg