Imovinsko pravno

OBAVEŠTENJE

 

Predsedniku skupštine zgrade, kućnog saveta, stanarima zgrada

Stupanjem na snagu Zakona o stanovanju i održavanju zgrada dana 31.12.2016 godine, postojeće stambene zgrade postaju stambene zajednice koje su u obavezi da se upišu u registar stambenih zajednica koji vodi gradska uprava u Zrenjaninu.

Stambenu zajednicu čine svi vlasnici posebnih delova stambene, odnosno stambeno-poslovne zgrade.

Obavezni organi stambene zajednice su: skupština i upravnik.

Stambena zajednica ima status pravnog lica, koji stiče trenutkom kada najmanje dva lica postanu vlasnici dva posebna dela – stana, poslovnog prostora.

U roku od 60 dana od dana sticanja svojstva pravnog lica stambena zajednica je obavezna da  održi prvu sednicu skupštine na kojoj   bira upravnika. Sednicu  saziva   lice koje je do donošenja ovog zakona vršilo dužnost predsednika skupštine stanara  odnosno saveta zgrade, a u slučaju da takvo lice ne postoji, sednicu saziva bilo koji vlasnik posebnog dela zgrade.

Upravnik stambene zajednice ili lice lice koje ona ovlasti podnosi prijavu za upis stambene zajednice, upis ili promenu upravnika u roku od 15 dana od dana održavanja sednice skupštine, odnosno nastanka promene, koji se registruje i objavljuje u registru stambenih zajednica.

Upravnika stambene zajednice bira skupština stambene zajednice iz redova članova skupštine stambene zajednice na period od 4 godine, koji može biti ponovo biran.

Odlukom stambene zajednice, poslovi upravljanja stambenom zajednicom mogu biti povereni i profesionalnom upravniku zaključenjem ugovora između stambene zajednice i organizatora profesionalnog upravljanja, kojim se uređuju međusobna prava i obaveze u skladu sa zakonom i utvrđuje naknada za poslove profesionalnog upravljanja.

U slučaju da stambena zajednica ne imenuje upravnika na jedan od napred opisanih načina gradska uprava uvodi prinudnu upravu i imenuje profesionalnog upravnika, koji obavlja sve poslove upravljanja stambenomzajednicom do momenta imenovanja upravnika od strane stambene zajednice.

Potrebna dokumentacija za registraciju stambenih zajednica može se preuzeti u uslužnom centru gradske uprave – šalter 8. i sa sajta grada Zrenjanina u meniju ''Dokumenta''.

Za sve informacije možete se obratiti registratoru ili zameniku registratora stambenih zajednica.

 

Kontakt tel: 023 315 00 56