Generalni urbanistički plan


Generalni urbanistički plan se donosi kao strateški razvojni plan, sa opštim elementima prostornog razvoja. Generalni urbanistički plan se donosi za naseljeno mesto koje je sedište jedinice lokalne samouprave, koje ima preko 30.000 stanovnika.
 

GENERALNI PLAN ZRENJANINA 2006-2026

''Službeni list opštine Zrenjanin" broj 19/07 i 01/08 i 

''Službeni list grada Zrenjanina" broj 24/08 i 17/09 - Odluka o usklađivanju plana sa zakonom

TEKSTUALNI DEO PLANA

  2 MB

GRAFIČKI DEO PLANA

namena površina 5 MB