Prostorni plan


Prostorni plan jedinice lokalne samouprave donosi se za teritoriju jedinice lokalne samouprave i određuje smernice za razvoj delatnosti i namenu površina, kao i uslove za održivi i ravnomerni razvoj na teritoriji jedinice lokalne samouprave.

 

PROSTORNI PLAN GRADA ZRENJANINA

(Službeni list grada Zrenjanina broj 11/11)

TEKSTUALNI DEO PLANA      
    1 MB
GRAFIČKI DEO PLANA      
Referalna karta 1 namena površina  8 MB
Referalna karta 2 mreža naselja 13 MB
Referalna karta 3 turizam i zaštita prirode 9 MB
Referalna karta 4 karta sprovođenja 6 MB
ŠEME NASELJA      
Belo Blato infrastruktura 7 MB
namena 6 MB
Botoš infrastruktura 6 MB
namena 6 MB
Banatski Despotovac infrastruktura 5 MB
namena 6 MB
Farkaždin infrastruktura   4 MB
namena   4 MB
Jankov Most infrastruktura   2 MB
namena   2 MB
Knićanin infrastruktura   1 MB
namena   1 MB
Lukićevo infrastruktura   5 MB
namena   5 MB
Lukino Selo infrastruktura   1 MB
namena   1 MB
Mihajlovo infrastruktura   6 MB
namena   6 MB
Orlovat infrastruktura   6 MB
namena   6 MB
Stajićevo infrastruktura   2 MB
namena 2 MB
Taraš infrastruktura   4 MB
namena 4 MB
Tomaševac infrastruktura   7 MB
namena 7 MB