Ustanove

Spisak ustanova sa osnovnim podacima

(klikom na naziv preduzeća dobijate detaljnije informacije)

 

Adresa: Trg slobode 7, Zrenjanin
Uprava: +381 23 560 141
Računovodstvo: +381 23 530 493
e-mail: info@tosajovanovic.org.rs
web: www.tosajovanovic.org.rs
Matični broj: 08002240
PIB: 100903216
JBKJS: 09229
Delatnost:
 • Prikazivanje dramskih dela, lutkarsko izvođenje, izvođenje scenskih prikaza

Odgovorno lice: v.d. direktora Dejan Karlečik

Adresa: Trg slobode 2, Zrenjanin
Uprava: +381 23 566210
e-mail: biblioteka@zrbiblio.rs
web: www.zrbiblio.rs 
Matični broj: 08069301
PIB: 101163779
JBKJS: 09225
Delatnost:
 • Biblioteka i arhiva

Odgovorno lice: v.d. direktora Mile Kulačić

Adresa: Subotićeva 1, Zrenjanin
Uprava: +381 23 561 841 
e-mail: museumzr@mts.rs
web: www.muzejzrenjanin.org.rs 
Matični broj: 08057818
PIB: 101161234
JBKJS: 09228
Delatnost:
 • Otkrivanje, prikupljanje, dokumentovanje i obrada muzejske građe

Odgovorno lice: direktor Siniša Onjin

Adresa: Trg slobode 7, Zrenjanin
Uprava: +381 23 562 566
e-mail: galerijazr@gmail.com
web: www.galerija.rs
Matični broj: 08069131
PIB: 101163867
JBKJS: 09230
Delatnost:
 • Delatnost muzeja, galerija, zbirki 
Odgovorno lice: v.d. direktora Jelena Gvozdenac Martinov
 
Adresa: Trg slobode 10, Zrenjanin
Uprava: +381 23 564 322
e-mail: arhiv.sekretarijat@gmail.com
web: www.arhivzrenjanin.rs
Matični broj: 08002207
PIB: 101164860
JBKJS: 09226
Delatnost:
 • Delatnost biblioteka i arhiva

Odgovorno lice: direktor Mirjana Basta

Adresa: Narodne omladine, Zrenjanin
Uprava: +381 23 566 712
e-mail: kczr@kczr.org
web: www.kczr.org
Matični broj: 08120099
PIB: 101165627
JBKJS: 09227
Delatnost:
 • Stvaralačke, umetničke i zabavne delatnosti

Odgovorno lice: direktor Goran Marinković

Adresa: Trg dr Zorana Đinđića 1, Zrenjanin
Uprava: +381 23 564 366
e-mail: spomkultzr@gmail.com
web: www.zrenjaninheritage.com
Matični broj: 08804516
PIB: 103255037
JBKJS: 09559
Delatnost: 
 • Zaštita nepokretnog i kulturnog nasleđa

Odgovorno lice: direktor Milan Kovačević

Adresa: Karadžićeva 3a, Zrenjanin
Uprava: +381 23 561 505
e-mail: info@predskolskazr.edu.rs
web: www.predskolskazr.edu.rs
Matični broj: 08002304
PIB: 101164933
JBKJS: 09224
Delatnost: 
 • Obezbeđenje ishrane, nege, preventivno-zdravstvena zaštita dece  predškolskog uzrasta

Odgovorno lice: v.d. direktora Željko Cvijanović

Adresa: Koče Kolarova 68, Zrenjanin
Uprava: +381 23 523 160
e-mail: office@visitzrenjanin.com
web: www.visitzrenjanin.com
Matični broj: 08965633
PIB: 109846434
JBKJS: 62051
Delatnost: 
 • Promocija i razvoj turizma

Odgovorno lice: v.d. direktora Sanja Petrović

Adresa: Vojvode Petra Bojovića 2, Zrenjanin
Uprava: +381 23 521 032
Računovodstvo: +381 23 521 034 
e-mail: rezervatiprirodezr@gmail.com
web: www.rezervatiprirode.com
Matični broj: 08965749
PIB: 109846467
JBKJS: 61976
Delatnost: 
 • Delatnost botaničkih i zooloških vrtova i zaštita prirodnih vrednosti

Odgovorno lice: v.d. direktora Jasna Jovanov

Adresa: Karađorđev trg bb, Zrenjanin
Uprava: +381 23 535 280 
e-mail: office@sportskiobjekti.com
web: www.sportskiobjekti.com
Matični broj: 08924082
PIB: 106924376
JBKJS: 80887
Delatnost: 
 • Delatnost sportskih objekata i održavanje sportske infrastrukture

Odgovorno lice: v.d. direktora Danijel Šebez

Adresa: Gimnazijska 25/2, Zrenjanin
Uprava: +381 23 604 536 
e-mail: kontakt@centarmostzr.rs 
web: www.centarmostzr.rs
Matični broj: 08970718
PIB: 111807038
JBKJS: 74969
Delatnost: 
 • Ostali oblici socijalne zaštite sa smeštajem 

Odgovorno lice: direktor Nevena Montresor
 

13. Komisija za izbor direktora