Savremena galerija

Savremena galerija

2024. godina

Izveštaj o realizaciji programa  poslovanja
Podaci o broju zaposlenih i radno angažovanih lica
  • na dan 31.03.2024.

 

2023. godina

Izveštaj o realizaciji programa  poslovanja
Podaci o broju zaposlenih i radno angažovanih lica

 

2022. godina

Podaci o broju zaposlenih i radno angažovanih lica

 

2021. godina

Podaci o broju zaposlenih i radno angažovanih lica