Virtuelni matičar

 

Obaveštavamo građane da izvode iz matičnih knjiga i uverenja o državljanstvu od 23. januara 2019. godine, pored starog, dole navedenog načina pribavljanja, mogu pribaviti i kod ovlašćenog matičara u mestu gde žive za sva matična područja na teritoriji Republike Srbije, to jest bez obzira gde je upisana činjenica rođenja, sklapanja braka, smrti ili državljanstva.

Grad Zrenjanin je omogućio Vama koji ste upisani u matične knjige koje se vode za matično područje Zrenjanin, da putem interneta naručite i na kućnu adresu dobijete izvode i uverenja iz naših matičnih knjiga..

Naručite potrebna dokumenta uz pomoć Virtuelnog matičara