Deratizacija


Deratizacija


 
 
 
 
 
 
 
29.12.2023.
Obaveštavamo Vas da će "Ciklonizacija Logistika" doo Novi Sad, na osnovu Ugovora o javno-privatnom partnerstvu usluge obavljanja poslova komunalne delatnosti, zoohigijene (sprovođenja mera dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije) sa srodnim uslugama suzbijanja korovske biljke ambrozije i emerznih korova na javnim površinama grada Zrenjanina broj 404-4-34-21/2022-IV, zaključenog 12.09.2022. god. i saglasnosti za dinamiku pružanja usluge sistematske deratizacije u 2024. godini, broj 501-4/23-241-IV-08-04 zaključenog dana 11.12.2023. godine, u periodu od 04.01.2024.-29.02.2024. god., vršiti uslugu:
Deratizacija: Tretman glodara.
U skladu sa dostavljenim planom akcija sistematske deratizacije.
 
15.12.2023.
03.11.2023.
Obaveštavamo Vas da će ”Ciklonizacija” AD  i ”Ciklonizacija Logistika” DOO od dana 06.11.2023. godine, sprovoditi sistematsku deratizaciju verskih, školskih i predškolskih ustanova u Zrenjaninu. Takođe, dostaviće mamak za glodare u Mesne zajednice na teritoriji grada Zrenjanina, koje će građani moći da preuzmu, a sva uputstva i mere opreza biće odštampane na pakovanju.
 
17.02.2023.
 
17.02.2023.
 
17.02.2023.
 
08.02.2023.
 
 
 
22.12.2022.

 

28.11.2022.

 
22.11.2022.
 

30.09.2022.

Obaveštavamo Vas da će “Ciklonizacija Logistika doo od dana 03.10.2022. godine započeti sprovođenje sistematske deratizacije groblja, deponija, pijaca, verskih, školskih I predškolskih ustanova na celoj teritoriji grada Zrenjanina,  kao i domaćinstava u gradu Zrenjaninu i u naseljenim mestima Melenci, Aradac, Ečka, Elemir, Perlez i Stajićevo.
 
27.08.2021.
Obaveštavamo Vas da će ''Ciklonizacija" AD, od dana 30.08.2021. početi da sprovodi sistematsku deratizaciju deponija, grobalja, pijaca, verskih, školskih i predškolskih ustanova na teritoriji grada Zrenjanina.
 
26.01.2021.
 
09.12.2020.
 
 
05.11.2020.
 
 
12.10.2020.
 
 
25.09.2020.
Obaveštavam Vas da će Ciklonizacija AD od sutra 26.09.2020. godine početi da sprovodi sistematsku deratizaciju domaćinstava na teritoriji grada Zrenjanina. 
Deratizacija je za sve građane besplatna, potrebno je samo da omoguće vidno obeleženim stručnim operativcima da postave preparat, kao i da se pridržavaju dobijenih uputstava. U okviru akcije koristiće se moderan biocidni preparat odloženog delovanja u fabričkom pakovanju od 1 kilogram, a građani će sva uputstva za upotrebu i mere opreza dobiti odštampano na pakovanju. 
 
17.09.2020.
Obaveštavamo Vas da je "Ciklonizacija" AD, od dana 18.09.2020. godine sprovoditi sistematsku deratizaciju šahtova na teritoriji grada Zrenjanina.
 
16.09.2020.
Obaveštavamo Vas da je "Ciklonizacija" AD, nastavila sistematsku deratizaciju deponija, grobalja, pijaca i verskih ustanova u prvoj polovini septembra, a od 15.09.2020. godine počela sistematsku deratizaciju školskih i predškolskih ustanova na teritoriji grada Zrenjanina.
 
10.09.2020.
 
17.08.2020.
Obaveštavamo Vas da je "Ciklonizacija" AD, od dana 17.08.2020. počela sistematsku deratizaciju deponija i kanala na području mesnih zajednica Knićanin, Orlovat, Farkaždin, Čenta, Perlez, Lukino Selo i Belo Blato.
 
 
26.05.2020.
Obaveštavamo Vas da je "Ciklonizacija" AD, od dana 25.05.2020. počela sistematsku deratizaciju deponija, grobalja, pijaca i verskih ustanova na teritoriji grada Zrenjanina.

 

10.04.2020. 

Mesečni izveštaj za mesec mart 2020 za sistematsku deratizaciju

 

27.01.2020.

Godišnji izveštaj sistematske deratizacije za 2019. godinu

 

25.01.2019 

Izveštaj o deratizaciji za 2018.godinu

 

17.12.2018.godine

Obaveštenje o terminu izvođenja tretmana

Obaveštavamo Vas da je u toku  prošle dve nedelje izvršena sistematska deratizacija u naseljenim mestima  Perlez, Belo Blato, Lukićevo, Ečka i Stajićevo, kao i u gradu Zrenjaninu. Završena je sistematska deratizacija domaćinstava i ostavljen je mamak u svim mesnim zajednicama za građane koji nisu bili kod kuće u momentu akcije. Nastavljena je i  sistematska deratizacija grobalja,verskih ustanova,pijaca, školskih i predškolskih ustanova u naseljenim mestima Lazarevo, Elemir, Melenci, Taraš, Botoš, Banatski Despotovac, Lukićevo, Orlovat, Tomaševac, Stajićevo, Ečka, Čenta, Farkaždin, Perlez i Zrenjanin.

Ciklonizacija  AD

 

03.12.2018.godine

Obaveštenje o terminu izvođenja tretmana

Obaveštavamo Vas da je u toku prošle dve nedelje  izvršena sistematska deratizacija u naseljenim mestima Orlovat, Farkaždin, Čenta, Knićanin i Perlez, kao i u gradu Zrenjaninu.  Dana, 22.11. počela je sistematska deratizacija grobalja,verskih ustanova,pijaca, školskih i predškolskih ustanova u naseljenim mestima Jankov Most, Aradac, Mihajlovo, Klek, Zlatica, Botoš, Lukino Selo, Belo Blato, Knićanin i Lazarevo.

Ciklonizacija  AD

 

19.11.2018.godine

Obaveštenje o terminu izvođenja tretmana

Obaveštavamo Vas da je u toku prošle nedelje  vršena sistematska deratizacija u naseljenim mestima Zlatica, Banatski Despotovac, Lukino Selo, Botoš, Tomaševac i Klek, kao i u gradu Zrenjaninu. U petak 16.11. je završena deratizacija kanalizacione mreže u gradu Zrenjaninu.

Ciklonizacija   AD

 

13.11.2018.godine

Obaveštenje o terminu izvođenja tretmana

Obaveštavamo Vas da se u toku ove nedelje vrši sistematska deratizacija u naseljenim mestima Mihajlovo, Jankov Most i Taraš, a nastavlja se deratizacija i u samom gradu Zrenjaninu.Deratizacija divljih deponija je završena, uključujući i deponiju u samom Zrenjaninu. Takođe, od 07.11. je počela deratizacija kanalizacione mreže.

Ciklonizacija  AD

 

31.10.2018.godine

Obaveštenje o terminu izvođenja tretmana

Obaveštavamo Vas da je od dana 31.10.2018. počela sistematska deratizacija po domaćinstvima u naseljenim mestima Melenci,Lazarevo i u Zrenjaninu, a  izvršena je i deratizacija deponija u naseljenim mestima Aradac, Jankov Most, Mihajlovo, Klek, Čenta, Perlez, Knićanin, Stajićevo i Farkaždin. Do ponedeljka 05.01.2018. se planira završetak deratizacije na deponijama u mestima Belo Blato, Botoš, Elemir, Lazarevo, Lukićevo i Lukino Selo.

Ciklonizacija AD 

 

23.10.2018.godine

Obaveštenje o terminu izvođenja tretmana

Obaveštavamo Vas da je od dana 23.10.2018. počela sistematska deratizacija po domaćinstvima u naseljenom mestu Aradac, a  od danas, 24.10.2018. i u naseljenom mestu Elemir.

Ciklonizacija AD