Upravljanje otpadom


Upravljanje otpadom

Registar izdatih dozvola za upravljanje otpadom

 

"LOKALNI PLAN UPRAVLJANJA OTPADOM GRADA ZRENJANINA ZA PERIOD 2023 - 2033. GODINE"

Obaveštenje - Odluka o pristupanju izradi LPUO

- Odluka o pristupanju izrade LPUO

30. Službeni list, 27/12/23 - Odluka o pristupanju izradi LPUO

Obaveštenje o Odluci o pristupanju izradi LPUO - List Zrenjanin 06.01.2024. 

Obaveštenje o Odluci o pristupanju  izradi LPUO - List ALO 06.01.2024.

Javni poziv - nacrt LPUO

Nacrt LPUO za grad Zrenjanin za period 2023-2033. godina

Javni poziv - Nacrt LPUO - List ALO 05.04.2024. godina

Javni poziv - Nacrt LPUO - List Zrenjanin 05.04.2024. godina

Zapisnik sa održane javne rasprave i prezentacije dokumenta "LOKALNI PLAN UPRAVLJANJA OTPADOM GRADA ZRENJANINA ZA PERIOD 2023 - 2033. GODINE" od 10.05.2024. godine

 

23.11.2023.

Obaveštenje o podnetom Zahtevu za izdavanje dozvole za upravljanje otpadom privrednog društva ‘’EKO GRADNJA’’ DOO, Zrenjanin
Odeljenje za privredu na osnovu člana 63. stav 3. Zakona o upravljanju otpadom (’’Službeni Glasnik RS’’ broj 36/09, 88/10, 14/16, 95/18 – dr.zakon i 35/23) objavljuje OBAVEŠTENJE o prijemu zahteva za izdavanje dozvole za skladištenje i tretman neopasnog otpada, operatera ‘’EKO GRADNJA’’ DOO, ul. Industrijska br.5G, registrovan u Agenciji za privredne registre pod matičnim brojem 20148497.
Nadležni organ obaveštava javnost da je ‘’EKO GRADNJA’’ DOO, Zrenjanin, podneo Zahtev za izdavanje dozvole za skladištenje i tretman neopasnog otpada u Zrenjaninu, ul. Indsutrijska br.5G, Zrenjanin, katastarska parcela broj 15229/2 K.O. Zrenjanin I. 
Rok za dostavljanje mišljenja i predloga je 05.12.2023. godine.
Uvid u podneti Zahtev i prateću dokumentaciju može se izvršiti u Odeljenju za privredu, Slobodana Bursaća br.4, svakog radnog dana u periodu od 10-13 časova.

 

 

04.01.2023.

Obaveštenje o podnetom Zahtevu za izdavanje dozvole za upravljanje otpadom privrednog društva ŽELJKO NOVAKOV PR TRGOVINSKA RADNJA ‘’EKO METAL STIL’’, Zrenjanin
Odeljenje za privredu na osnovu člana 63. stav 3. Zakona o upravljanju otpadom (’’Službeni Glasnik RS’’ broj 36/09, 88/10, 14/16 i 95/18 – dr.zakon) objavljuje OBAVEŠTENJE o prijemu zahteva za izdavanje integralne dozvole za skladištenje, sakupljanje i transport neopasnog otpada, operatera ŽELJKO NOVAKOV PR TRGOVINSKA RADNJA ‘’EKO METAL STIL’’, ul. Beogradska bb, Zrenjanin, registrovan u Agenciji za privredne registre pod matičnim brojem 62896990.
Nadležni organ obaveštava javnost da je ŽELJKO NOVAKOV PR TRGOVINSKA RADNJA ‘’EKO METAL STIL’’, Zrenjanin, podneo Zahtev za izdavanje integralne dozvole skladištenje, sakupljanje i trasnport neopasnog otpada u Zrenjaninu, ul. Beogradska bb, katastarska parcela broj 15318 K.O. Zrenjanin I. 
Rok za dostavljanje mišljenja i predloga je 20.01.2023. godine.
Uvid u podneti Zahtev i prateću dokumentaciju može se izvršiti u Odeljenju za priverdu, Slobodana Bursaća br. 4, svakog radnog dana u periodu od 10-13 časova.

 

16.09.2022.
Obaveštenje o podnetom Zahtevu za izdavanje dozvole za upravljanje otpadom privrednog društva "DOXA FLOWER" PR, Zrenjanin
Odeljenje za privredu na osnovu člana 63. stav 3. Zakona o upravljanju otpadom (’’Službeni Glasnik RS’’ broj 36/09, 88/10, 14/16 i 95/18 – dr. zakon) objavljuje OBAVEŠTENJE o prijemu zahteva za izdavanje dozvole za skladištenje neopasnog otpada, operatera  "DOXA FLOWER" PR, ul. Bagljaš Aerodrom br. 26, Zrenjanin, registrovan u Agenciji za privredne registre pod matičnim brojem 61013296.
Nadležni organ obaveštava javnost da je  "DOXA FLOWER" PR, Zrenjanin, podneo Zahtev za izdavanje dozvole za skladištenje neopasnog otpada u Zrenjaninu, ul. Bagljaš Aerodrom br. 26, Zrenjanin, katastarska parcela broj 13187/35 K.O. Zrenjanin I
Rok za dostavljanje mišljenja i predloga je 30.09.2022. godine.
Uvid u podneti Zahtev i prateću dokumentaciju može se izvršiti u Odeljenju za priverdu, Slobodana Bursaća br. 4, svakog radnog dana u periodu od 10-13 časova.

 

 

12.05.2022.
Obaveštenje o podnetom Zahtevu za izdavanje dozvole za upravljanje otpadom privrednog društva "BAOLY"  doo, Zrenjanin

Odeljenje za privredu na osnovu člana 63. stav 3. Zakona o upravljanju otpadom (’’Službeni Glasnik RS’’ broj 36/09, 88/10, 14/16 i 95/18 – dr.zakon) objavljuje OBAVEŠTENJE o prijemu zahteva za izdavanje dozvole za skladištenje neopasnog otpada, operatera "BAOLY" doo, ul. Temišvarski drum bb, Zrenjanin, registrovan u Agenciji za privredne registre pod matičnim brojem 21743747.
Nadležni organ obaveštava javnost da je "BAOLY" doo, Zrenjanin, podneo Zahtev za izdavanje dozvole za skladištenje neopasnog otpada u Zrenjaninu, ul. Temišvarski drum bb, katastarska parcela broj 15051/1 K.O. Zrenjanin I. 
Rok za dostavljanje mišljenja i predloga je 26.05.2022. godine.
Uvid u podneti Zahtev i prateću dokumentaciju može se izvršiti u Odeljenju za priverdu, Slobodana Bursaća br.4, svakog radnog dana u periodu od 10-13 časova.

 

01.04.2021.

Obaveštenje o podnetom Zahtevu za izdavanje dozvole za upravljanje otpadom privrednog društva ‘’GREEN INDUSTRY’’ doo, Beograd

Odeljenje za privredu na osnovu člana 63. stav 3. Zakona o upravljanju otpadom (’’Službeni Glasnik RS’’ broj 36/09, 88/10, 14/16 i 95/18 – dr.zakon) objavljuje OBAVEŠTENJE o prijemu zahteva za izdavanje dozvole za skladištenje i tretman neopasnog otpada, operatera ‘’GREEN INDUSTRY’’ doo, ul. Višnjička br.158, Beograd, registrovan u Agenciji za privredne registre pod matičnim brojem 21447846.
Nadležni organ obaveštava javnost da je ‘’GREEN INDUSTRY’’ doo, Beograd, podneo Zahtev za izdavanje dozvole za skladištenje i tretman neopasnog otpada u Zrenjaninu, ul. Temišvarski drum bb, katastarska parcela broj 15051/1 K.O. Zrenjanin I. 
Rok za dostavljanje mišljenja i predloga je 15.04.2020. godine.
Uvid u podneti Zahtev i prateću dokumentaciju može se izvršiti u Odeljenju za priverdu, Slobodana Bursaća br.4, svakog radnog dana u periodu od 10-13 časova.

 

04.12.2020.

Obaveštenje o podnošenju Zahteva za izdavanje dozvole za privremeno skladištenje i termički tretman neopasnog i opasnog otpada na lokaciji operatera REMONDIS Medison doo Zrenjanin

 

25.11.2020.


Obaveštenje o podnetom Zahtevu za izdavanje dozvole za skladištenje neopasnog otpada privrednog društva ‘’RVAČ’’ doo, Zrenjanin


Odeljenje za privredu na osnovu člana 63. stav 3. Zakona o upravljanju otpadom (’’Službeni Glasnik RS’’ broj 36/09, 88/10, 14/16 i 95/18 – dr. zakon) objavljuje OBAVEŠTENJE o prijemu zahteva za izdavanje dozvole za skladištenje neopasnog otpada, operatera ‘’RVAČ’’ DOO, ul. Baštenska 1a, Zrenjanin, registrovan u Agenciji za privredne registre pod matičnim brojem 0850264.
Nadležni organ obaveštava javnost da je ‘’RVAČ’’ doo, Zrenjanin, podneo Zahtev za izdavanje dozvole za skladištenje neopasnog otpada u ul. Baštenska 1a, katastarska parcela broj 18599  K.O. Zrenjanin. 
Rok za dostavljanje mišljenja i predloga je 09.12.2020. godine.
Uvid u podneti Zahtev i prateću dokumentaciju može se izvršiti u Odeljenju za priverdu, Slobodana Bursaća br. 4, svakog radnog dana u periodu od 10-13 časova.

 

02.10.2020.

Obaveštenje o podnetom Zahtevu za izdavanje dozvole za upravljanje otpadom privrednog društva ‘’ZVEZDA’’ doo, Zrenjanin


Odeljenje za privredu na osnovu člana 63. stav 3. Zakona o upravljanju otpadom (’’Službeni Glasnik RS’’ broj 36/09, 88/10, 14/16 i 95/18 – dr.zakon) objavljuje OBAVEŠTENJE o prijemu zahteva za izdavanje dozvole za skladištenje neopasnog otpada, operatera ‘’ZVEZDA’’ doo, ul. Tihomira Ostojića br.102, Zrenjanin, registrovan u Agenciji za privredne registre pod matičnim brojem 08186227.
Nadležni organ obaveštava javnost da je ‘’ZVEZDA’’ doo, Zrenjanin, podneo Zahtev za izdavanje dozvole za skladištenje neopasnog otpada u ul. Lazarevački drum bb, katastarska parcela broj 15077/5 K.O. Zrenjanin I. 
Rok za dostavljanje mišljenja i predloga je 19.10.2020. godine.
Uvid u podneti Zahtev i prateću dokumentaciju može se izvršiti u Odeljenju za priverdu, Slobodana Bursaća br.4, svakog radnog dana u periodu od 10-13 časova.

 

21.09.2020.


Obaveštenje o podnetom Zahtevu za izdavanje dozvole za upravljanje otpadom privrednog društva ‘’EKOMETAL-KOMERC’’ doo, Zrenjanin


Odeljenje za privredu na osnovu člana 63. stav 3. Zakona o upravljanju otpadom (’’Službeni Glasnik RS’’ broj 36/09, 88/10, 14/16 i 95/18 – dr.zakon) objavljuje OBAVEŠTENJE o prijemu zahteva za izdavanje dozvole za skladištenje neopasnog otpada, operatera ‘’EKOMETAL-KOMERC’’ doo, ul. Milutina Subotina bb, Zrenjanin, registrovan u Agenciji za privredne registre pod matičnim brojem 08677069.
Nadležni organ obaveštava javnost da je ‘’EKOMETAL-KOMERC’’ doo, Zrenjanin, podneo Zahtev za izdavanje dozvole za skladištenje neopasnog otpada u ul. Milutina Subotina bb, katastarska parcela broj 13279/5 K.O. Zrenjanin I. 
Rok za dostavljanje mišljenja i predloga je 05.10.2020. godine.
Uvid u podneti Zahtev i prateću dokumentaciju može se izvršiti u Odeljenju za priverdu, Slobodana Bursaća br.4, svakog radnog dana u periodu od 10-13 časova.

 

14.08.2020.


Obaveštenje o podnetom Zahtevu za izdavanje dozvole za upravljanje otpadom privrednog društva ‘’BEO UNIJA’’ doo, Beograd


Odeljenje za privredu na osnovu člana 63. stav 3. Zakona o upravljanju otpadom (’’Službeni Glasnik RS’’ broj 36/09, 88/10, 14/16 i 95/18 – dr.zakon) objavljuje OBAVEŠTENJE o prijemu zahteva za izdavanje dozvole za skladištenje neopasnog otpada, operatera ‘’BEO UNIJA’’ doo, ul. Vidikovački venac 80b lok.24, Beograd, registrovan u Agenciji za privredne registre pod matičnim brojem 17230581.
Nadležni organ obaveštava javnost da je ‘’BEO UNIJA’’ doo, Beograd, podnela Zahtev za izdavanje dozvole za skladištenje neopasnog otpada u ul. Milutina Subotina bb, katastarska parcela broj 13279/5 K.O. Zrenjanin I. 
Rok za dostavljanje mišljenja i predloga je 28.08.2020. godine.
Uvid u podneti Zahtev i prateću dokumentaciju može se izvršiti u Odeljenju za privredu, Slobodana Bursaća br.4, svakog radnog dana u periodu od 10 -13 časova.

 

18.06.2020.

Obaveštenje o podnetom Zahtevu za izdavanje dozvole za upravljanje otpadom privrednog društva ‘’DOXA FLOWER’’ Zrenjanin

Odeljenje za privredu na osnovu člana 63. stav 3. Zakona o upravljanju otpadom (’’Službeni Glasnik RS’’ broj 36/09, 88/10, 14/16 i 95/18 – dr.zakon) objavljuje OBAVEŠTENJE o prijemu zahteva za izdavanje dozvole za skladištenje neopasnog otpada, operatera ‘’DOXA FLOWER’’, ul. Titelska br.7, Zrenjanin, registrovan u Agenciji za privredne registre pod matičnim brojem 61013296.

Nadležni organ obaveštava javnost da je ‘’DOXA FLOWER’’, Zrenjanin, podneo Zahtev za izdavanje dozvole za skladištenje neopasnog otpada u ul. Temišvarski drum br.18, katastarska parcela broj 12308/2 K.O. Zrenjanin I. Rok za dostavljanje mišljenja i predloga je 03.07.2020. godine.
Uvid u podneti Zahtev i prateću dokumentaciju može se izvršiti u Odeljenju za priverdu, Slobodana Bursaća br.4, svakog radnog dana u periodu od 10 -13č.

 

27.04.2020.

Obaveštenje o podnetom Zahtevu za izdavanje dozvole za upravljanje otpadom privrednog društva ‘’VINEX ETIL’’ d.o.o. Lukićevo

Odeljenje za privredu na osnovu člana 63. stav 3. Zakona o upravljanju otpadom (’’Službeni Glasnik RS’’ broj 36/09, 88/10, 14/16 i 95/18 – dr.zakon) objavljuje OBAVEŠTENJE o prijemu zahteva za izdavanje dozvole za skladištenje i tretman neopasnog otpada, operatera ‘’VINEX ETIL’’ DOO, ul. Ivana Markovića - Irca bb, Lukićevo, registrovan u Agenciji za privredne registre pod matičnim brojem 20569310, sa šifrom pretežne delatnosti 0150.

Nadležni organ obaveštava javnost da je ‘’VINEX ETIL’’ d.o.o. Lukićevo, podneo Zahtev za izdavanje dozvole za skladištenje i tretman neopasnog otpada. Rok za dostavljanje mišljenja i predloga je 11.05.2020. godine.

Zbog vanrednog stanja, koje je na snazi u Republici Srbiji, uvid u podatke i dokumentaciju iz zahteva može se izvršiti upitom na email adresu: zivotna.sredina@grad.zrenjanin.rs

 

10.12.2019.

Obaveštenje o podnošenju Zahteva za izdavanje dozvole za upravljanje otpadom – OPSS doo, Jaša Tomić

Odeljenje za privredu na osnovu člana 63. stav 2, Zakona o upravljanju otpadom (’’Sl. Glasnik RS’’ broj: 36/09, 88/10 i 14/16) objavljuje OBAVEŠTENJE o prijemu zahteva za izdavanje dozvole za skladištenje i tretman neopasnog otpada, na lokaciji u ul. Prvomajska br.53, katastarska parcela broj 13866/57 k.o. Zrenjanin, operatera ''OPSS'' doo, Jaša Tomić, ul. Partizanski put br.6, registrovan u Agenciji za privredne registre pod matičnim brojem 21290173, sa šifrom pretežne delatnosti 3832.

Nadležni organ obaveštava javnost da je operater ''OPSS'' doo, Jaša Tomić, ul. Partizanski put br.6, podneo Zahtev za izdavanje dozvole za skladištenje i tretman neopasnog otpada. Rok za dostavljanje mišljenja i predloga je 25.12.2019. godine.

Uvid u podneti Zahtev i prateću dokumentaciju može se izvršiti u Odeljenju za privredu, Slobodana Bursaća br.4, svakog radnog dana u periodu od 10 -13 č.

  

31.10.2019.

Obaveštenje o podnošenju Zahteva za izdavanje dozvole za upravljanje otpadom – FEITIANSUYE DOO, Perlez

Odeljenje za privredu na osnovu člana 63. stav 2, Zakona o upravljanju otpadom (’’Sl. Glasnik RS’’ broj: 36/09, 88/10 i 14/16) objavljuje OBAVEŠTENJE o prijemu zahteva za izdavanje dozvole za skladištenje i tretman neopasnog otpada, operatera FEITIANSUYE DOO, Perlez, ul. Svetosavska br.48a, registrovan u Agenciji za privredne registre pod matičnim brojem 21420255, sa šifrom pretežne delatnosti 3832.

Nadležni organ obaveštava javnost da je operater FEITIANSUYE DOO, Perlez, podneo Zahtev za izdavanje dozvole za skladištenje i tretman neopasnog otpada. Rok za dostavljanje mišljenja i predloga je 14.11.2019. godine.

Uvid u podneti Zahtev i prateću dokumentaciju može se izvršiti u Odeljenju za privredu, Slobodana Bursaća br.4, svakog radnog dana u periodu od 10 -13 č.

 

09.01.2019.

Obaveštenje o podnošenju Zahteva za izdavanje dozvole za upravljanje otpadom – OPSS doo, Jaša Tomić

Odeljenje za privredu na osnovu člana 63. stav 2, Zakona o upravljanju otpadom (’’Sl. Glasnik RS’’ broj: 36/09 i 88/10) objavljuje OBAVEŠTENJE o prijemu zahteva za izdavanje dozvole za skladištenje neopasnog otpada, operatera ''OPSS'' doo, Jaša Tomić, ul. Partizanski put br.6, registrovan u Agenciji za privredne registre pod matičnim brojem 21290173, sa šifrom pretežne delatnosti 3832.

Nadležni organ obaveštava javnost da je operater ''OPSS'' doo, Jaša Tomić, ul. Partizanski put br.6, podneo Zahtev za izdavanje dozvole za skladištenje neopasnog otpada. Rok za dostavljanje mišljenja i predloga je 30.01.2019. godine.

Uvid u podneti Zahtev i prateću dokumentaciju može se izvršiti u Odeljenju za privredu, Slobodana Bursaća br.4, svakog radnog dana u periodu od 10 -13 h.

 

28.08.2018.

Obaveštenje o podnošenju Zahteva za izdavanje integralne dozvole za upravljanje otpadom – PLASTIC RECYCLING TECHNOLOGY HS, DOO Zrenjanin

Odeljenje za privredu na osnovu člana 63. stav 2, Zakona o upravljanju otpadom (’’Sl. Glasnik RS’’ broj: 36/09 i 88/10) objavljuje OBAVEŠTENJE o prijemu zahteva za izdavanje dozvole za skladi[tenje i tretman neopasnog otpada, operatera PLASTIC RECYCLING TECHNOLOGY HS, DOO Zrenjanin, ul. Temišvarski drum bb, registrovan u Agenciji za privredne registre pod matičnim brojem 21372234, sa šifrom pretežne delatnosti 3832.

Nadležni organ obaveštava javnost da je PLASTIC RECYCLING TECHNOLOGY HS, DOO Zrenjanin, ul. Temišvarski drum bb, podneo Zahtev za izdavanje dozvole za skladištenje i tretman neopasnog otpada. Rok za dostavljanje mišljenja i predloga je 07.09.2018. godine.

Uvid u podneti Zahtev i prateću dokumentaciju može se izvršiti u Odeljenju za priverdu, Slobodana Bursaća br.4, svakog radnog dana u periodu od 10 -13 h.

 

07.05.2018.

Obaveštenje o podnošenju Zahteva za izdavanje integralne dozvole za upravljanje otpadom – JKP ČISTOĆA I ZELENILO, Zrenjanin

Odeljenje za privredu na osnovu člana 63. stav 2, Zakona o upravljanju otpadom (’’Sl. Glasnik RS’’ broj: 36/09, 88/10 i 14/16) objavljuje OBAVEŠTENJE o prijemu zahteva za izdavanje dozvole za sakupljanje i transport neopasnim otpadom, operatera JKP Čistoća i zelenilo, Beogradska br.17, Zrenjanin, registrovan u Agenciji za privredne registre pod matičnim brojem 08049653, sa šifrom pretežne delatnosti 3811.

Nadležni organ obaveštava javnost da je JKP Čistoća i zelenilo, Beogradska br.17, Zrenjanin, podneo Zahtev za izdavanje dozvole za sakupljanje i transport neopasnim otpadom. Rok za dostavljanje mišljenja i predloga je 21. maj 2018. godine.

Uvid u podneti Zahtev i prateću dokumentaciju može se izvršiti u Odeljenju za privredu, ul. Slobodana Bursaća br.4, svakog radnog dana u periodu od 10 -13 h.

 

 08.12.2017.

Obaveštenje o podnošenju Zahteva za izdavanje integralne dozvole za upravljanje otpadom – EKO METAL STIL, Zrenjanin

Odeljenje za privredu, lokalni ekonomski i ruralni razvoj, izgradnju i uređenje grada i zaštitu životne sredine na osnovu člana 63. stav 2, Zakona o upravljanju otpadom (’’Sl. Glasnik RS’’ broj: 36/09, 88/10 i 14/16) objavljuje OBAVEŠTENJE o prijemu zahteva za izdavanje integralne dozvole za upravljanje neopasnim otpadom, operatera EKO METAL STIL, Potes Popova Humka bb, Zrenjanin, registrovan u Agenciji za privredne registre pod matičnim brojem 62896990, sa šifrom pretežne delatnosti 4677.

Nadležni organ obaveštava javnost da je EKO METAL STIL, Potes Popova Humka bb, Zrenjanin, podneo Zahtev za izdavanje integralne dozvole za sakupljanje i transport neopasnim otpadom. Rok za dostavljanje mišljenja i predloga je 18. decembar 2017. godine.

Uvid u podneti Zahtev i prateću dokumentaciju može se izvršiti u Odeljenju za privredu, lokalni ekonomski i ruralni razvoj, izgradnju i uređenje grada i zaštitu životne sredine, ul. Slobodana Bursaća br.4, svakog radnog dana u periodu od 10 -13 h.

 

28.12.2016.

Obaveštenje o podnošenju Zahteva za izdavanje dozvole za upravljanje otpadom – ‘’BIOELEKTRA’’ DOO, Botoš

Odeljenje za privredu, lokalni ekonomski i ruralni razvoj, izgradnju i uređenje grada i zaštitu životne sredine na osnovu člana 63. stav 2, Zakona o upravljanju otpadom (’’Sl. Glasnik RS’’ broj: 36/09 i 88/10) objavljuje OBAVEŠTENJE o prijemu zahteva za izdavanje dozvole za tretman neopasnog otpada, operatera ‘’BIOELEKTRA’’ DOO, ul. Piperski Zorana bb, Botoš, registrovan u Agenciji za privredne registre pod matičnim brojem 20730471, sa šifrom pretežne delatnosti 3511.

Nadležni organ obaveštava javnost da je ‘’BIOELEKTRA’’ DOO, ul. Piperski Zorana bb, Botoš, podneo Zahtev za izdavanje dozvole za tretman neopasnog otpada. Rok za dostavljanje mišljenja i predloga je 13.01.2017. godine.

Uvid u podneti Zahtev i prateću dokumentaciju može se izvršiti u Odeljenje za privredu, lokalni ekonomski i ruralni razvoj, izgradnju i uređenje grada i zaštitu životne sredine, Trg Slobode 10, Bela zgrada, kancelarija br. 2, svakog radnog dana u periodu od 10 -13 h.

 

21.03.2016.

Obaveštenje o podnošenju Zahteva za izdavanje dozvole za upravljanje otpadom – STR ‘’ŠARČEVIĆ‘’, Zrenjanin

Odeljenje za urbanizam na osnovu člana 63. stav 2, Zakona o upravljanju otpadom (’’Sl. Glasnik RS’’ broj: 36/09 i 88/10) objavljuje OBAVEŠTENJE o prijemu zahteva za izdavanje dozvole za skladištenje neopasnog otpada, operatera STR ‘’Šarčević’’, ul. Banatska br.110, Zrenjanin, registrovan u Agenciji za privredne registre pod matičnim brojem 56378758, sa šifrom pretežne delatnosti 4532.

Nadležni organ obaveštava javnost da je STR ‘’Šarčević’’, ul. Banatska br.110, Zrenjanin, podneo Zahtev za izdavanje dozvole za skladištenje neopasnog otpada. Rok za dostavljanje mišljenja i predloga je 28.03.2016. godine.

Uvid u podneti Zahtev i prateću dokumentaciju može se izvršiti u Odeljenju za urbanizam, Trg Slobode 10, kancelarija 2, svakog radnog dana u periodu od 10 -13 h.

 

14.12.2015.

Obaveštenje o podnošenju Zahteva za izdavanje dozvole za upravljanje otpadom – EKO SVET PLUS MG, Zrenjanin

Odeljenje za urbanizam na osnovu člana 63. stav 2, Zakona o upravljanju otpadom (’’Sl. Glasnik RS’’ broj: 36/09 i 88/10) objavljuje OBAVEŠTENJE o prijemu zahteva za izdavanje dozvole za sakupljanje neopasnog otpada, operatera EKO SVET PLUS MG, ul. Jug Bogdana 13/9, Zrenjanin, registrovan u Agenciji za privredne registre pod matičnim brojem 20876905, sa šifrom pretežne delatnosti 3832.

Nadležni organ obaveštava javnost da je EKO SVET PLUS MG, ul. Jug Bogdana 13/9, Zrenjanin, podneo Zahtev za izdavanje dozvole za skladištenje neopasnog otpada. Rok za dostavljanje mišljenja i predloga je 28.12.2015. godine.

Uvid u podneti Zahtev i prateću dokumentaciju može se izvršiti u Odeljenju za urbanizam, Trg Slobode 10, kancelarija 2, svakog radnog dana u periodu od 10 -13 h.

 

25.02.2015.

Obaveštenje o podnošenju Zahteva za izdavanje dozvole za upravljanje otpadom – MKR EVROMETAL, Zrenjanin

Odeljenje za urbanizam na osnovu člana 63. stav 2, Zakona o upravljanju otpadom (’’Sl. Glasnik RS’’ broj: 36/09 i 88/10) objavljuje OBAVEŠTENJE o prijemu zahteva za izdavanje dozvole za transport neopasnog otpada, operatera MKR EVROMETAL, ul. Dr Laze Kostića 45a/6, Zrenjanin, registrovan u Agenciji za privredne registre pod matičnim brojem 63743984, sa šifrom pretežne delatnosti 3811.

Nadležni organ obaveštava javnost da je MKR EVROMETAL, ul. Dr Laze Kostića 45a/6, Zrenjanin, podneo Zahtev za izdavanje dozvole za sakupljanje i transport neopasnog otpada. Rok za dostavljanje mišljenja i predloga je 12.03.2015. godine.

Uvid u podneti Zahtev i prateću dokumentaciju može se izvršiti u Odeljenju za urbanizam, Trg Slobode 10, kancelarija 122, svakog radnog dana u periodu od 10 -13 h.

 

11.02.2015.

Obaveštenje o podnošenju Zahteva za izdavanje dozvole za upravljanje otpadom – METSTAR, Zrenjanin

Odeljenje za urbanizam na osnovu člana 63. stav 2, Zakona o upravljanju otpadom (’’Sl. Glasnik RS’’ broj: 36/09 i 88/10) objavljuje OBAVEŠTENJE o prijemu zahteva za izdavanje dozvole za skladištenje neopasnog otpada, operatera METSTAR, ul. Sremska br. 63, Zrenjanin, registrovan u Agenciji za privredne registre pod matičnim brojem 21047716, sa šifrom pretežne delatnosti 4677.

Nadležni organ obaveštava javnost da je METSTAR, ul. Sremska br. 63, Zrenjanin, podneo Zahtev za izdavanje dozvole za skladištenje neopasnog otpada. Rok za dostavljanje mišljenja i predloga je 25.02.2015. godine.

Uvid u podneti Zahtev i prateću dokumentaciju može se izvršiti u Odeljenju za urbanizam, Trg Slobode 10, kancelarija 122, svakog radnog dana u periodu od 10 -13 h.

 

31.10.2014.

Obaveštenje o podnošenju Zahteva za izdavanje dozvole za upravljanje otpadom – OTPAD MNA, Elemir

Odeljenje za urbanizam na osnovu člana 63. stav 2, Zakona o upravljanju otpadom (’’Sl. Glasnik RS’’ broj: 36/09 i 88/10) objavljuje OBAVEŠTENJE o prijemu zahteva za izdavanje dozvole za transport neopasnog otpada, operatera OTPAD MNA, ul. Zmaj Jovina br.16, registrovan u Agenciji za privredne registre pod matičnim brojem 63614505, sa šifrom pretežne delatnosti 4677.

Nadležni organ obaveštava javnost da je OTPAD MNA, ul. Zmaj Jovina br.16, Elemir, podneo Zahtev za izdavanje dozvole za sakupljanje i transport neopasnog otpada. Rok za dostavljanje mišljenja i predloga je 14.11.2014. godine.

Uvid u podneti Zahtev i prateću dokumentaciju može se izvršiti u Odeljenju za urbanizam, Trg Slobode 10, kancelarija 122, svakog radnog dana u periodu od 10 -13 h.

 

28.11.2013.

Obaveštenje o podnošenju Zahteva za izdavanje dozvole za upravljanje otpadom – SIS023, Zrenjanin

Odeljenje za urbanizam na osnovu člana 63. stav 2, Zakona o upravljanju otpadom (’’Sl. Glasnik RS’’ broj: 36/09 i 88/10) objavljuje OBAVEŠTENJE o prijemu zahteva za izdavanje dozvole za sakupljanje i transport neopasnog otpada, operatera SIS023, ul. Franje Kluza br.23, Zrenjanin, registrovan u Agenciji za privredne registre pod matičnim brojem 63356569, sa šifrom pretežne delatnosti 3832.

Nadležni organ obaveštava javnost da je SIS023, ul. Franje Kluza br.23, Zrenjanin, podneo Zahtev za izdavanje dozvole za sakupljanje i transport neopasnog otpada. Rok za dostavljanje mišljenja i predloga je 16.12.2013. godine.

Uvid u podneti Zahtev i prateću dokumentaciju može se izvršiti u Odeljenju za urbanizam, Trg Slobode 10, kancelarija 122, svakog radnog dana u periodu od 10 -13 h.

 

12.06.2013.

Obaveštenje o podnošenju Zahteva za izdavanje integralne dozvole za upravljanje otpadom – DOGAMA, Zrenjanin

Odeljenje za urbanizam na osnovu člana 63. stav 2, Zakona o upravljanju otpadom (’’Sl. Glasnik RS’’ broj: 36/09 i 88/10) objavljuje OBAVEŠTENJE o prijemu zahteva za izdavanje integralne dozvole za upravljanje neopasnim otpadom, operatera DOGAMA, ul. Hunjadi Janoša bb, Zrenjanin, registrovan u Agenciji za privredne registre pod matičnim brojem 20072865, sa šifrom pretežne delatnosti 4690.

Nadležni organ obaveštava javnost da je DOGAMA, ul. Hunjadi Janoša bb, Zrenjanin, podneo Zahtev za izdavanje integralne dozvole za upravljanje neopasnim otpadom. Rok za dostavljanje mišljenja i predloga je 27.06.2013. godine.

Uvid u podneti Zahtev i prateću dokumentaciju može se izvršiti u Odeljenju za urbanizam, Trg Slobode 10, kancelarija 122, svakog radnog dana u periodu od 10 -13 h.

 

10.04.2013. 

Obaveštenje o podnošenju Zahteva za izdavanje integralne dozvole za upravljanje otpadom – STAR MET, Zrenjanin

Odeljenje za urbanizam na osnovu clana 63. stav 2, Zakona o upravljanju otpadom (’’Sl. Glasnik RS’’ broj: 36/09 i 88/10) objavljuje OBAVEŠTENJE o prijemu zahteva za izdavanje integralne dozvole za upravljanje neopasnim otpadom, operatera STAR MET, ul. Bartok Bele br.108, Zrenjanin, registrovan u Agenciji za privredne registre pod maticnim brojem 20720654, sa šifrom pretežne delatnosti 4677.

Nadležni organ obaveštava javnost da je STAR MET, ul. Bartok Bele br.108, Zrenjanin, podneo Zahtev za izdavanje integralne dozvole za upravljanje neopasnim otpadom. Rok za dostavljanje mišljenja i predloga je 24.04.2013. godine.

Uvid u podneti Zahtev i pratecu dokumentaciju može se izvršiti u Odeljenju za urbanizam, Trg Slobode 10, kancelarija 122, svakog radnog dana u periodu od 10 -13 h.

  

28.03.2013.

Obaveštenje o podnošenju Zahteva za dozvole za skladištenje neopasnog otpadom – DAD DRAXLMAIER AUTOMOTIVE, Zrenjanin

Odeljenje za urbanizam, Odsek za zaštitu i unapredivanje životne sredine na osnovu clana 63. stav 2, Zakona o upravljanju otpadom (’’Sl. Glasnik RS’’ broj: 36/09 i 88/10) objavljuje OBAVEŠTENJE o prijemu zahteva za izdavanje dozvole za skladištenje neopasnog otpada, operatera DAD DRAXLMAIER AUTOMOTIVE, Zrenjanin, registrovan u Agenciji za privredne registre pod maticnim brojem 20363495, sa šifrom pretežne delatnosti 2931.

Nadležni organ obaveštava javnost da je DAD DRAXLMAIER AUTOMOTIVE, Zrenjanin, podneo Zahtev za izdavanje dozvole za skladištenje neopasnog otpada. Rok za dostavljanje mišljenja i predloga je 11.04.2013. godine.

Uvid u podneti Zahtev i pratecu dokumentaciju može se izvršiti u Odeljenju za urbanizam, Odsek za zaštitu i unapredivanje životne sredine, Trg Slobode 10, kancelarija 122, svakog radnog dana u periodu od 10 -13 h.

 

22.01.2013.

Obaveštenje o podnošenju Zahteva za izdavanje dozvole za upravljanje otpadom – DOXA-FLOWER, Zrenjanin

Odeljenje za poslove zaštite i unapredivanje životne sredine na osnovu clana 63. stav 2, Zakona o upravljanju otpadom (’’Sl. Glasnik RS’’ broj: 36/09 i 88/10) objavljuje OBAVEŠTENJE o prijemu zahteva za izdavanje dozvole za sakupljanje i transport neopasnim otpadom, operatera DOXA-FLOWER, ul. Titelska br.7, Zrenjanin, registrovan u Agenciji za privredne registre pod maticnim brojem 61013296, sa šifrom pretežne delatnosti 4677.

Nadležni organ obaveštava javnost da je DOXA-FLOWER, ul. Titelska br.7, Zrenjanin, podneo Zahtev za izdavanje dozvole za sakupljanje i transport neopasnim otpadom. Rok za dostavljanje mišljenja i predloga je 6. februara 2013. godine.

Uvid u podneti Zahtev i prateću dokumentaciju može se izvršiti u Odeljenju za poslove zaštite i unapredivanje životne sredine, Trg Slobode 10, kancelarija 122, svakog radnog dana u periodu od 10 -13 h.

 

30.11.2012.

Obaveštenje o podnošenju Zahteva za izdavanje integralne dozvole za upravljanje otpadom – EKO METAL STIL, Zrenjanin

Odeljenje za urbanizam na osnovu clana 63. stav 2, Zakona o upravljanju otpadom (’’Sl. Glasnik RS’’ broj: 36/09 i 88/10) objavljuje OBAVEŠTENJE o prijemu zahteva za izdavanje integralne dozvole za upravljanje neopasnim otpadom, operatera EKO METAL STIL, ul. Potez Popova Humka bb, Zrenjanin, registrovan u Agenciji za privredne registre pod maticnim brojem 62896990, sa šifrom pretežne delatnosti 4677.

Nadležni organ obaveštava javnost da je EKO METAL STIL, ul. Potez Popova Humka bb, Zrenjanin, podneo Zahtev za izdavanje integralne dozvole za upravljanje neopasnim otpadom. Rok za dostavljanje mišljenja i predloga je 14. decembar 2012. godine.

Uvid u podneti Zahtev i pratecu dokumentaciju može se izvršiti u Odeljenju za urbanizam, Trg Slobode 10, kancelarija 122, svakog radnog dana u periodu od 10 -13 h.

 

05.04.2012.

Obaveštenje o podnošenju Zahteva za izdavanje integralne dozvole za upravljanje otpadom – AD ''RADIJATOR'' - Zrenjanin

Odeljenje za poslove zaštite i unapređivanje životne sredine na osnovu člana 63. stav 2, Zakona o upravljanju otpadom (’’Sl. Glasnik RS’’ broj 36/09 i 88/10) objavljuje OBAVEŠTENJE o prijemu zahteva za izdavanje dozvole za upravljanje otpadom, operatera AD‘’RADIJATOR’’, ul. Beogradska bb, Zrenjanin, registrovan u Agenciji za privredne registre pod matičnim brojem 08062528, sa šifrom pretežne delatnosti 28220.

Nadležni organ obaveštava javnost da je  AD‘’RADIJATOR’’, ul.Beogradska bb, Zrenjanin, podneo Zahtev za izdavanje dozvole za upravljanje otpadom. Rok za dostavljanje mišljenja i predloga je 20. april 2012. godine.

Uvid u podneti Zahtev i prateću dokumentaciju može se izvršiti u Odeljenju za poslove zaštite i unapređivanje životne sredine, Trg Slobode 10, kancelarija 122, svakog radnog dana u periodu od 10 -13 h.

 

14.12.2011.

Obaveštenje o podnošenju Zahteva za izdavanje integralne dozvole za upravljanje otpadom – E.Z. ''ZRENJANINKA'' - Zrenjanin

Odeljenje za poslove zaštite i unapređivanje životne sredine na osnovu člana 63. stav 2, Zakona o upravljanju otpadom (’’Sl. Glasnik RS’’ broj: 36/09 i 88/10) objavljuje OBAVEŠTENJE o prijemu zahteva za izdavanje dozvole za sakupljanje i transport neopasnog otpada, operatera E.Z.‘’ZRENJANINKA’’, ul. Kralja Aleksandra Karađorđevića br.2, Zrenjanin, registrovan u Agenciji za privredne registre pod matičnim brojem 20766557, sa šifrom pretežne delatnosti 4677.

Nadležni organ obaveštava javnost da je E.Z.‘’ZRENJANINKA’’, ul. Kralja Aleksandra Karađorđevića br.2, Zrenjanin, podneo Zahtev za izdavanje dozvole za sakupljanje i transport neopasnog otpada. Rok za dostavljanje mišljenja i predloga je 28. decembar 2011. godine.

Uvid u podneti Zahtev i prateću dokumentaciju može se izvršiti u Odeljenju za poslove zaštite i unapređivanje životne sredine, Trg Slobode 10, kancelarija 122, svakog radnog dana u periodu od 10 -13 h.

 

27.07.2011.

Obaveštenje o podnošenju Zahteva za izdavanje integralne dozvole za upravljanje otpadom – STR ‘’GAS-PROM’’ - Melenci

Odeljenje za poslove zaštite i unapređivanja životne sredine na osnovu člana 63. stav 2. Zakona o upravljanju otpadom (’’Sl. Glasnik RS’’ broj 36/09 i 88/10) objavljuje OBAVEŠTENJE o prijemu zahteva za izdavanje dozvole za sakupljanje, skladištenje, tretman i transport neopasnog otpada i skladištenje akumulatora u cilju transporta, operatera STR ''GAS-PROM'', ul. Ive Lole Ribara br.109, Melenci, registrovan u Agenciji za privredne registre pod matičnim brojem 52355435, sa šifrom pretežne delatnosti 4671.

Nadležni organ obaveštava javnost da je STR ''GAS-PROM'', ul. Ive Lole Ribara br.109, Melenci, podneo Zahtev za izdavanje dozvole za sakupljanje, skladištenje, tretman i transport neopasnog otpada i skladištenje akumulatora u cilju transporta. Rok za dostavljanje mišljenja i predloga je 12. avgust 2011. godine.

Uvid u podneti Zahtev i prateću dokumentaciju može se izvršiti u Odeljenju za poslove zaštite i unapređivanja životne sredine, Trg Slobode 10, kancelarija 122, svakog radnog dana u periodu od 10 -13 h.

 

04.07.2011.

Usvojen Regionalni plan upravljanja otpadom 

Odbornici Skupštine grada Zrenjanina usvojili su na 34. sednici Skupštine grada, održanoj u petak, 1. jula, Predlog Odluke o usvajanju Regionalnog plana upravljanja otpadom za grad Zrenjanin i opštine Sečanj, Titel i Kovačica, kojim se predviđa gradnja deponije, ukupne površine od 15 hektara, između Zrenjanina, Aradca i Mužlje.

Predlog Odluke stručno je obrazložio doc dr Goran Vujić, sa Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu, koji je zajedno sa stručnjacima iz Zrenjanina, radio na izradi Regionalnog plana upravljanja otpadom za grad Zrenjanin.

Kako je objasnio, ključne stvari koje su predviđene su tretman otpada i sakupljanje otpada, na način koji je prihvatljiv za građane regiona i koji nije različit od onih koji se primenjuju u celoj Srbiji, uz usaglašenost sa Strategijom i Zakonom o upravljanju otpadom. Prema njegovim rečima predviđena je izgradnja savremene, sanitarne deponije, a akcenat je dat na reciklaži, pri čemu će se ispuniti ključni zahtevi održivog načina upravljanja otpadom: zaštita životne sredine i  zdravlja građana. Doc dr Vujić je istakao važnost Zrenjanina, kao centra regiona, koji će upravljati svojim resursima i kontrolisati svoj otpad uz održivi sistem, čime bi se otvorila nova radna mesta i prostor za nove investicije. Stručni tim je pri izradi dokumenta odbacio mogućnost raznih inovativnih tehnologija, jer nisu primenljive u Evropskoj uniji i svetu, ali i zbog zahtevnosti i velikih operativnih troškova, što bi bilo znatno skuplje za građane Zrenjanina. Vujić je zaključio da je ovakav plan u saglasnosti sa idejama i zahtevima EU, jer predviđa postupno rešenje za uvođenje boljih tehnologija, koje ne škodi ni zdravlju ljudi ni životnoj sredini.

 U toku leta sve članice potpisnice ugovora o regionalnom upravljanju otpadom, na svojim skupštinama, usvojle su ovaj dokument.

 

 

30.05.2011.

Obaveštenje o podnošenju Zahteva za izdavanje integralne dozvole za upravljanje otpadom – JKP ''ČISTOĆA I ZELENILO'' - Zrenjanin

Odeljenje za poslove zaštite i unapređivanja životne sredine na osnovu člana 63. stav 2. Zakona o upravljanju otpadom (’’Sl. Glasnik RS’’ broj 36/09 i 88/10) objavljuje OBAVEŠTENJE o prijemu zahteva za izdavanje dozvole za sakupljanje i transport neopasnog otpada, operatera JKP ''ČISTOĆA I ZELENILO'', ul. Beogradska br.17, Zrenjanin registrovan u Agenciji za privredne registre pod matičnim brojem 08049653, sa šifrom pretežne delatnosti 3811.

Nadležni organ obaveštava javnost da je JKP ''ČISTOĆA I ZELENILO'', ul. Beogradska br.17, Zrenjanin, podneo Zahtev za izdavanje dozvole za sakupljanje i transport neopasnog otpada. Rok za dostavljanje mišljenja i predloga je 13. jun 2011. godine.

Uvid u podneti Zahtev i prateću dokumentaciju može se izvršiti u Odeljenju za poslove zaštite i unapređivanja životne sredine, Trg Slobode 10, kancelarija 122, svakog radnog dana u periodu od 10 -13 h.
 

16.05.2011.

Obaveštenje o podnošenju Zahteva za izdavanje integralne dozvole za upravljanje otpadom – S.R. ‘’OTPAD VUKOV’’ - Zrenjanin

Odeljenje za poslove zaštite i unapređivanja životne sredine na osnovu člana 63. stav 2. Zakona o upravljanju otpadom (’’Sl. Glasnik RS’’ broj 36/09 i 88/10) objavljuje OBAVEŠTENJE o prijemu zahteva za izdavanje dozvole za sakupljanje, skladištenje i transport neopasnog otpada i skladištenje akumulatora u cilju transporta, operatera SR ''OTPAD VUKOV'', ul. Beogradska bb, Zrenjanin registrovan u Agenciji za privredne registre pod matičnim brojem 60709254, sa šifrom pretežne delatnosti 51570.

Nadležni organ obaveštava javnost da je SR ''OTPAD VUKOV'', ul. Beogradska bb, Zrenjanin, podneo Zahtev za izdavanje dozvole za sakupljanje, skladištenje i transport neopasnog otpada i skladištenje akumulatora u cilju transporta. Rok za dostavljanje mišljenja i predloga je 31. maj 2011. godine.

Uvid u podneti Zahtev i prateću dokumentaciju može se izvršiti u Odeljenju za poslove zaštite i unapređivanja životne sredine, Trg Slobode 10, kancelarija 122, svakog radnog dana u periodu od 10 -13 h.
 

17.11.2010.

Obaveštenje o podnošenju Zahteva za izdavanje integralne dozvole za upravljanje otpadom – D.O.O. ‘’RVAČ’’ - Zrenjanin

Odeljenje za zaštitu životne sredine na osnovu člana 63. stav 2, Zakona o upravljanju otpadom (’’Sl. Glasnik RS’’ broj: 36/2009) objavljuje OBAVEŠTENJE o prijemu zahteva za izdavanje dozvole za skladištenje i tretman neopasnog otpada i skladištenje akumulatora u cilju transporta, operatera D.O.O. ‘’RVAČ’’, ul. Baštenska b