Žalbena komisija

Imena članova Žalbene komisije:
 
Predsednik Komisije:
 
- Mila Ratković Panić, načelnik Odeljenja za imovinsko - pravne poslove i upravljanje imovinom
 
 
Članovi Komisije:
 
- Nenad Gavranić, sekretar Gradskog veća grada Zrenjanina

- Dunja Drašković, zaposlena u Gradskoj upravi grada Zrenjanina

- Laslo Norbert, zaposlen u Minel Energy DOO Zrenjanin
 
 
Zadatak Komisije je da, u skladu sa Zakonom, u drugom stepenu odlučuje o žalbama službenika na rešenja kojima se odlučuje o njihovim pravima i dužnostima, kao i o žalbama učesnika internog i javnog konkursa.